Hoi

info text

Hoi 2

info text 2

Hoe het eigen vermogen van de onderneming optimaal uitkeren?

Beschrijving

De winsten van een vennootschap komen in eerste instantie het vennootschapsvermogen ten goede. Ook de aandeelhouder wil evenwel niet met lege handen achterblijven. Hij wordt evenwel geconfronteerd met een belastingdruk van 30% op de uitkering van dividenden. De wetgever heeft in diverse regimes voorzien om deze belastingdruk te verlagen. Deze regimes zijn, ook recentelijk nog, onderhevig geweest aan tal van wijzigingen of preciseringen, bijvoorbeeld inzake de in aanmerking komende inbrengen in geld voor het VVPR-bis regime.
De na te leven formaliteiten zijn essentieel om van deze bijzondere belastingregimes te genieten.
Een bondig overzicht van de regels, de recente wijzigingen en de interpretaties die de fiscale Administratie hanteert is dan ook onontbeerlijk.

Volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
 

 • de uitkering van gewone dividenden
 • het VVPRbis-stelsel
 • de uitkering van de liquidatiereserve
 • kapitaalverminderingen
 • geherkwalificeerde intresten
 • de verkrijging van eigen aandelen
 • ...
Spreker(s)

 • Roel Van Hemelen
 • Vennootschapsbelasting
 • Accountant
 • Finance professional
 • Senior
 • Live Atelier
Series

Digitaal (231067)

Prijs: 248 EUR
Datum Tijdstip Locatie Schrijf je in
25/04/2023 09:00 - 12:30 Digitaal -