Hoi

info text

Hoi 2

info text 2

Doorrekening kosten en doorfacturatie: correcte toepassing complexe BTW regels !

Beschrijving

Hoe de BTW-regels bij doorfacturatie optimaal en correct toepassen
Dit kennisatelier legt u klaar en duidelijk uit hoe u de BTW-regels optimaal en correct toepast bij het doorfactureren kosten tussen al dan niet verbonden ondernemingen.
 U weet perfect wat kan en niet kan, met speciale aandacht voor de verschillen ten opzichte van vroeger.

Doorrekening van kosten: hoe de regels correct toepassen
Doorfactureren kosten versus dienstverlening
Globale of afzonderlijke doorfacturering
- Wanneer zijn doorgefactureerde kosten “voorschotten” en blijven ze buiten de maatstaf van heffing?
- Doorfacturering van:
belastingen en heffingen
verzekeringspremies,
- personeelskosten
- autokosten, restaurant- en hotelkosten, andere reiskosten
- kosten van onthaal, reclamekosten
- werken in onroerende staat
onderhoudswerken, huurkosten
afschrijvingen, drukwerk, …
- Doorfacturering van “buitenlandse” kosten: verplichtingen in het buitenland?
Aftrekbaarheid van de BTW op doorgerekende kosten
- Doorfacturering van “vrijgestelde” kosten: kan vrijstelling worden doorgetrokken?
- Wat met schadevergoedingen?
- Mogelijkheden tot het vermijden van doorfacturering
-  Inschatting van de mogelijke risico’s (naheffing btw, boeten en interesten, niet-aftrekbaarheid van btw)
Mogelijk nut van een BTW-eenheid bij doorfacturering
- Doorrekening van kosten in het kader van een collectieve waarborgverplichting.
- De kostendelende vereniging en de wijziging sinds 1 januari 2022
- Samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector
- Het verschil tussen een agent en een commissionair

Spreker(s)

  • Stefan Ruysschaert
  • BTW
  • Live Atelier
Series

Digitaal (231054)

Prijs: 159 EUR
Datum Tijdstip Locatie Schrijf je in
28/03/2023 10:00 - 12:00 Digitaal -