Hoi

info text

Hoi 2

info text 2

De fiscus en uw mobiliteit: een praktische stand van zaken

Beschrijving

Overzicht en grondige bespreking van de verschillende fiscale aspecten verbonden aan de verschillende vormen van mobiliteit : de auto, de fiets, de motor, openbaar vervoer, dichter bij het werk wonen, mobiliteitsvergoeding etc. Zowel in hoofde van de genieter als de verstrekker, op het vlak van personenbelasting, vennootschapsbelasting en BTW.
 
Op basis van de wetteksten krijgt u een schematische, praktijkgerichte analyse van de nieuwe autofiscaliteit en de andere mobiliteitsvormen
Duidelijke antwoorden in een correct kader zijn nu meer dan nodig.

Aftrekregels voor auto’s in de VenB – PB – BTW
- Wat verandert er concreet bij de fiscale aftrek autokosten zowel in de personenbelasting als de vennootschapsbelasting ?
- Hoe het voordeel alle aard en aftrek autokosten correct berekenen na de hervormingen ?
- Wat met de aftrekbaarheid voor elektrische wagens?
- Is de fiscale aftrekbeperking autokosten ook niet van toepassing voor de kosten die aan derden worden doorgerekend, ook als die kosten uitdrukkelijk en afzonderlijk op factuur zijn vermeld
- Blijft de autoaftrek in de PB op een éénvormige aftrek van 75 % ?
- Hoe die berekening van de VAA correct toepassen in 2023 ?  
- Heeft de afstand tussen woonplaats en werkplaats een invloed op de berekening van de kosten van het woon-werkverkeer ?
Welke kosten van het woon-werkverkeer per auto zijn fiscaal aftrekbaar als gekozen wordt voor de aftrek van mijn werkelijke kosten?
- Wanneer is de aftrekbeperking in BTW van toepassing ?
Hoe bepaalt u het percentage beroepsgebruik van een gemengd gebruikte personenwagen/motorfiets?
Welke van de 3 methodes toepassen en hoe dit concreet doen ?
- Wat zijn de implicaties van het terbeschikking stellen van een tankkaart ?
- Wat bij verkoop van de bedrijfswagen ?

Wat met de nieuw aangekondigde wijzigingen inzake autofiscaliteit?
- Hoe zal de autofiscaliteit evolueren?
- Wat met auto's die zijn aangekocht tot 1 juli 2023?
- Hoe zit het met de brandstofkosten voor hybride wagens?
- Hoe zit het met de fiscale incentives voor laadinfrastructuur?
- Aan welke voorwaarden moet een laadpaal voldoen? 
- Wat met investeringen in elektrische of waterstof vrachtwagens?

Welke zijn de alternatieven voor de auto?
- Alternatieve vormen
- Zijn de alternatieven fiscaal aantrekkelijk voor de werkgever en de werknemer?

 

  • Vennootschapsbelasting
  • Live Atelier
Series

Digitaal (231046)

Prijs: 248 EUR