Hoi

info text

Hoi 2

info text 2

Hoe het eigen vermogen optimaal versterken ?

Beschrijving

Al vele jaren is het eigen vermogen een belangrijk item in zowel de economische als fiscale wereld. Denken we hierbij maar aan de vele maatregelen ter stimulering van de aangroei er van: het (oude) systeem van de AFV-aandelen (Avantage Fiscale – Fiscaal Voordeel of KB15 of ook nog Cooreman-De Clercq aandelen genoemd). Iet wat dichter in de tijd denken we aan zowel de VVPR als de zogenaamde VVPRbis-aandelen en de nog recentere invoering van de liquidatiereserve, waarbij ook hier een stimulering van het eigen vermogen zijn belang heeft. Initieel kan men dezelfde denkpiste doortrekken naar de aftrek voor risicokapitaal of notionele interestaftrek.
Maar nog een groot aantal andere fiscale maatregelen worden al dan niet volledig, gekoppeld aan het eigen vermogen, denken we maar aan de Thin Cap-regeling, het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting (cf grootte deelnemingen e.d.) enz..
 
Maar het belang van het eigen vermogen blijft niet beperkt tot enkel fiscale maatregelen, waarbij we kunnen verwijzen naar de zogenaamde alarmbelprocedure of de indeling in klassen van ondernemingen die openbare werken verrichten enz..
 
Het is dan ook zaak om het eigen vermogen zo goed mogelijk op te bouwen.
Zo heeft een eerste doordenkertje betrekking op het mobiliseren van vrijgestelde reserves waarbij het voordeel duidelijk is, maar het nadeel is wel dat het eigen vermogen minstens met 15 % of 10 % daalt. Indien de vennootschap niet zinnens is om deze sommen héél binnenkort uit te keren, kan men zich oprecht de vraag stellen of dit dan wel nodig is.
 
In dit seminarie zullen we dan onder meer de volgende punten behandelen, met voornamelijk een accent op de invloed op het eigen vermogen:
 

 • Optimaal inboeken van de reserves bij gespreide taxaties (art. 47 WIB1992);
 • Optimaal gebruik maken van tussentijdse dividenduitkeringen;
 • Wel of niet aanleggen van liquidatiereserves;
 • Inkopen van eigen aandelen versus uitkeren van dividenden en de invloed er van op het eigen vermogen;
 • De invloed op het eigen vermogen van een kapitaalvermindering;
 • Boeken en opvolgen van herwaarderingsmeerwaarden, het nut en de wetgevingen hieromtrent;
 • Boeken en opvolgen van kapitaalsubsidies, zoals boekhoudkundig als fiscaal;
 • De wederopbouwreserve 
 • Zo veel als mogelijk gebruik maken van art. 44bis WIB1992 of meerwaarden op bedrijfsvoertuigen;
 • Optimaal gebruik maken van IA, NIA, aftrek sociaal passief e.d.;
 • ….

 
In dit seminarie is het dus de bedoeling om een aantal boekhoudkundige en fiscale maatregelen tegen het licht te houden en hieruit de best mogelijke piste voor de onderneming, in de meest ruime zin van de betekenis, inzake de presentatie van het eigen vermogen te realiseren.

Spreker(s)

 • Carl Van Biervliet
 • Finance
 • Vennootschapsbelasting
 • Accountant
 • Finance professional
 • Senior
 • Live Atelier
Series

Digitaal (221234)

Prijs: 248 EUR
Datum Tijdstip Locatie Schrijf je in
02/05/2023 09:00 - 12:30 Digitaal -