Hoi

info text

Hoi 2

info text 2

De commercieel actieve VZW: opportuniteiten maar ook (fiscale) aandachtspunten

Beschrijving

Sinds de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) mogen VZW’s in principe onbeperkt economische activiteiten uitoefenen mits deze het belangeloos doel van de VZW dienen. Dit biedt zonder twijfel opportuniteiten voor VZW’s, in het bijzonder om meer zelfbedruipend te worden.  Een VZW die voornemens is om economische activiteiten te ontplooien, dient zich derhalve goed bewust te zijn van de mogelijke fiscale gevolgen hiervan.
 
In dit seminarie zullen de sprekers de belangrijkste verenigingsrechtelijke en fiscale aandachtspunten behandelen die VZW’s in acht moeten nemen wanneer zij (op meer dan bijkomstige wijze) economische activiteiten wensen te ontplooien. De theorie zal op een praktijkgerichte manier worden gebracht a.d.h.v. praktijkvoorbeelden en cases.
Er zal onder meer worden ingegaan op de volgende thema’s en vragen:

 

 • het WVV heft de beperkingen op economische activiteiten op, maar wat met bijzondere wetgeving en de erkenningen van de VZW?
 • wat zijn de gevolgen op fiscaal vlak?
  • het onderscheid rechtspersonenbelasting (RPB) vs. vennootschapsbelasting (VenB)
  • de overgang van de RPB naar de VenB
  • de btw
 • kan de VZW een beroep blijven doen op vrijwilligers?
 • is er een verhoogd risico op faillissement?
 • biedt de verzelfstandiging van economische activiteiten een oplossing? Zo ja, hoe pak je dit het beste aan?
 • enz.
 • Vennootschapsbelasting
 • Live Atelier
Series