Vlaamse erf- en registratiebelasting: Controversiële standpunten Vlabel ?!

Vlaamse erf- en registratiebelasting: Controversiële standpunten Vlabel ?!

Praktische gevolgen van deze beslissingen en standpunten !

Tim Melis
Cazimir Advocaten

foto van de spreker Tim Melis

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Kritiek op administratieve standpunten en voorafgaande beslissingen
Sinds Vlabel bevoegd is voor de inning van de Vlaamse erf- en registratiebelasting, heeft zij een groot aantal administratieve standpunten en voorafgaande beslissingen gepubliceerd.
Sommige daarvan zijn op zijn zachtst gezegd voor kritiek vatbaar en hebben een hevige discussie doen oplaaien, mede omwille van de rechtsonzekerheid die hierdoor ontstaat. De spreker gaat in op de meest controversiële van deze standpunten en beslissingen.
Hij geeft hierbij de praktische gevolgen van deze beslissingen en standpunten. U krijgt concrete tips over hoe te handelen rekening houdend met de standpunten van Vlabel. Tot slot wordt er nagegaan welke technieken van successieplanning vandaag nog mogelijk zijn.

Praktiche gevolgen en concrete tips !
- gesplitste aankoop of inschrijvingen in vruchtgebruik - blote eigendom
- onttrekking van vastgoed uit de vennootschap
- (vroegtijdige) beëindiging van het recht van opstal
- verlenging van het vruchtgebruik
- afstand van vruchtgebruik
- wedersamenstelling van erfpachtconstructies

 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie