Attesten

    

Permanente vorming ITAA
De aanwezigheidsattesten in het kader van de permanente vorming erkend door ITAA, worden op het einde van de opleiding uitgereikt op basis van de aanwezigheidslijst.
Het aantal uren permanente vorming wordt bij elk kennisatelier vermeld.
De attesten zijn ook digitaal beschikbaar via de module 'KennisAteliers Online'.
KennisAteliers is door het ITAA erkend als vormingsoperator.

Accreditatie bank & verzekeringen
KennisAteliers is eveneens geaccrediteerd als opleidingsverstrekker van bijscholing in bank-en beleggingsdiensten (accreditatienummer 500135 B) en van bijscholing in verzekeringen (accreditatienummer 500135 A).
 
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars
KennisAteliers is erkend als vormingsverstrekker door het BIV.
Alle vastgoedmakelaars hebben de deontologische verplichting een bepaald aantal uren bij te scholen. Maar alleen erkende vormingen aangeboden door erkende organisaties tellen hiervoor mee. Erkende vormingen zijn immers de enige vormingen die een door het BIV aanvaard attest opleveren. Uiteraard is de vastgoedmakelaar vrij om naast de erkende vormingen ook nog aanvullend andere vormingen te volgen.

U kan de erkende vormingen herkennen aan het logo.Aanvraag juridische punten
De aanvraag voor de juridische punten voor onze opleidingen verloopt via een individuele aanvraag tot erkenning. Let op dat de aanvraag tijdig gebeurt.
U dient naar www.advocaat.be te surfen en in te loggen. Bij het luik 'permanente vorming' kiest u voor 'individuele aanvraag'. Dan krijgt u opnieuw een keuze tussen:
     1. Aanvraag als deelnemer - docent - spreker of
     2. Individuele aanvraag als auteur
Kies keuzeoptie 1, 'individuele aanvraag als deelnemer - docent - spreker'
De gegevens van de aanvrager zijn al ingevuld. De gegevens (titel, onderwerp,…) van de cursus zult u zelf moeten invullen. Hieronder leggen we stap voor stap uit wat in te vullen:
 • Subtype: keuze uit ‘Deelnemer – Docent – Spreker – Auteur’: kies ‘Deelnemer’
 • Titel van de cursus: titel van het seminarie (ook bij meerdaagse seminaries)
 • Onderwerp (eventueel titels vermelden) + bijkomende data: hier kan dezelfde titel van de cursus vermeld worden, eventueel bijkomende informatie uit de omschrijving; bij een meerdaags seminarie moeten de bijkomende data vermeld worden
 • Organisator: Coloma Group bvba (KennisAteliers)
 • Datum van de cursus:
  • ééndaagse cursussen: datum waarom het seminarie doorgaat
  • Meerdaagse: ook de tweede datum moet ingevuld worden
   • Selecteer datum van (dd-mm-yyyy) tot (dd-mm-yyyy)
 • Begin- en einduur: het effectieve aanvangsuur en het einduur
 • Plaats: locatie waar het seminarie doorgaat
 • Provincie
 • Aantal uren waarvoor de erkenning aangevraagd wordt: exact aantal uren van het seminarie
 • Identiteit van de sprekers: naam en voornaam van de spreker zoals vermeld op de aankondiging. Indien er meerdere sprekers zijn, moet dit voor alle sprekers gebeuren
 • Doelgroep: keuze uit ‘boekhouders, fiscalisten, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscaal en financieel adviseurs, financieel directeurs, successie- en vermogensbeheerders, notarissen, advocaten en hun medewerkers’
 • Syllabus ter beschikking: kies voor ‘Ja’
Eenmaal alles ingevuld is en het attest toegevoegd is, druk op de knop ‘ga verder’.
Daarna verschijnt een overzichtsscherm gegeven i.v.m. de aanvraag.  Onderaan kan men de keuze maken ‘bevestigen’ zodat de aanvraag effectief wordt doorgestuurd of ‘terug’ zodat wijziging kunnen aangebracht worden.