Kennisateliers

 
Professionele vorming
KennisAteliers© organiseert zowel open als in huis opleidingen over fiscaliteit, accountancy en vennootschapsrecht voor fiscalisten, boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, notarissen, juristen, verantwoordelijken en medewerkers van de boekhoud- en financiële diensten in bedrijven en verenigingen.
Aangezien het niet altijd vanzelfsprekend is om een duidelijke opsplitsing te maken tussen de verschillende vakdomeinen, bieden de kennisateliers steeds een geïntegreerde aanpak.
Door de toenemende professionalisering groeit het belang van de opdracht van (interne en externe) accountants, boekhouders, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, …
Hun adviezen en opdrachten zijn meer dan ooit bepalend voor het korte en lange termijn beleid van ondernemingen en non profit instellingen.
Dit binnen het kader van een voortdurend evoluerende wetgeving en regelgeving. Daardoor is er meer dan ooit nood aan professionele informatie die de essentie van de veranderingen kan situeren samen met de concrete toepassing ervan.
KennisAteliers vertrekt steeds vanuit de problematiek waar de professionals in hun dagelijks te behandelen dossiers mee geconfronteerd worden.
De kennisateliers worden gegeven door ervaren specialisten, die op een perfecte manier theoretische kennis koppelen aan hun rijke praktijkervaring, en zijn gericht op het creëren van een directe meerwaarde in uw praktijk.


KennisAteliers: het voordeel van kwaliteit 
KennisAteliers heeft reeds diverse jaren een label Q*For, wat een garantie is voor de kwaliteit van de activiteiten van KennisAteliers. De Q*For-auditmethode controleert de kwaliteit van de dienstverlening van de opleidings- en adviesverstrekkers. Uit die audit blijkt dat 95 % van de klanten van KennisAteliers zeer tevreden zijn over de kwaliteit en de dienstverlening.
 
Praktisch

Elke deelnemer ontvangt bij aanvang van het kennisatelier een uitgebreide documentatiemap met hierin een copie van de presentatie en achtergrondinformatie met relevante teksten die meestal de bronnen geven waarop de spreker zich baseert. Deze documentatie wordt ook online ter beschikking gesteld.
Na elk kennisatelier vragen wij u een evaluatieformulier in te vullen. Deze evaluatie peilt o.a. naar uw tevredenheid over inhoud, spreker, accomodatie, organisatie, administratieve verwerking, ...
Deze evaluatie vormt voor ons de basis van een continu streven naar kwaliteitsverbetering en tevredenheid van onze klanten