Verworpen uitgaven en aftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting!

Het ABC van de aftrekbare kosten!

Verworpen uitgaven en aftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting!

Overzicht, actualiteit en knelpunten!

Webcast: 09/02/2023

Filip Mees
FMC en TeamAccount

foto van de spreker Filip Mees

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Aftrekbeperkingen: kennis = fiscale optimalisatie
Het is belangrijk om weten welke beroepskosten al dan niet gedeeltelijk aftrekbaar zijn en onder welke voorwaarden dit alles geldt. Wie daarvan perfect op de hoogte is, kan optimaliseren en zijn fiscaal voordeel vergroten. Tevens kan men op die manier onverwachte verrassingen bij fiscale controles vermijden. In dit KennisAtelier krijgt u een handige syllabus met een overzicht van de recente actualiteit inzake de relevante verworpen uitgaven en diverse andere aftrekbeperkingen die gelden voor een doorsnee KMO-vennootschap.
 
Nieuwigheden, actualiteit en praktische toepassing
Deze aftrekbeperkingen ondergaan voortdurend wijzigingen, zowel in wetgeving als in rechtspraak als via administratieve richtlijnen. Deze regels zijn uiteenlopend van aard, zowel inhoudelijk als wat de inwerkingtreding betreft. Daarnaast bevatten deze maatregelen heel wat onduidelijkheden en roepen ze vragen op in verband met de praktische toepassing ervan!
 
Dit Kennisatelier geeft op duidelijke en praktijkgerichte wijze een actuele stand van zaken waarin onder andere de volgende topics zeker aan bod komen:

 • Autokosten:
  • Welke zijn de nieuwe regels en in welke mate moet u daar nu al rekening mee houden?
  • Hoe zo weinig mogelijk verworpen uitgaven toepassen?
  • Wat is de juiste berekeningswijze voor de aftrek van de autokosten?
  • Het mobiliteitsbudget in een nieuw kleedje.
 • Kosten van onroerende goederen die privaat worden gebruikt door de bedrijfsleider:
  • Problemen voor de aftrekbaarheid?
  • Bezoldigingstheorie, meerwaardetheorie, lusthuis?
  • Hoe mijn dossier zo goed mogelijk opbouwen voor een latere fiscale controle?
 • Moet ik de aftrek beperken van kosten die ik doorreken?
 • Welke is de situatie m.b.t. de aftrek van buitenlandse verliezen?
 • Administratieve boetes: hoe ver gaat de aftrekbeperking?
 • Hoe de nieuwe afschrijvingsregels optimaal toepassen?
 • Sociale voordelen: niet vergeten de aangepaste cijfers toe te passen!
 • IPT/groepsverzekering en 80%-berekening
  • Wat is de impact van de stijging van het wettelijk pensioen, indexaties e.a.?
  • Wat zijn nu de definitieve richtlijnen van de fiscus voor 2021, 2022 en 2023?
 • Voorzieningen voor risico’s en kosten: hoe omgaan met de nieuwe beperkingen?
 • Vooruitbetaalde kosten: toch nog optimalisatie mogelijk?
 • Abnormale of goedgunstige voordelen:
  • Is er dan toch een opening in de rechtspraak voor steun tussen verbonden ondernemingen?
  • Opgepast voor onverwachte en hoogst onaangename afrekeningen!
 • Hoeveel creditinteresten mag u nog betalen?
 • Kapitaalvermindering of dividend: geen aftrek van interesten?
 • Gedaan met de niet-aftrekbaarheid van interesten onder de thin-cap regel?
 • De niet-aftrekbare inschepingstaks: toch wél iets voor u?
 • Kledijkosten: hoe optimaliseren zonder kleerscheuren?
 • Welke kosten van opleiding zijn aftrekbaar?
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  09/02/2023 09:00:00 12:30:00 Webcast Rechtstreeks online seminarie

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 248 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 215 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 248.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 189 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie