KennisAteliers Webcasts

KennisAteliers Webcasts
Rechtstreekse online uitzendingen via uw pc of tablet !!

U kunt een ruime selectie van kennisateliers rechtstreeks volgen op uw pc of tablet.  U kunt de webcasts volgen waar u wilt, alleen of met uw medewerkers en u hoeft zich niet te verplaatsen.
De webcasts zijn interactief, u kunt u dus vragen stellen aan de spreker tijdens de webcast. De opgenomen uitzendingen zijn achteraf raadpleegbaar als e-video.
Deze online seminaries zijn alleen te volgen via pc of tablet. U volgt die webcasts waar u wilt, alleen of met uw medewerkers.
De webcasts zijn subsidieerbaar via de KMO-portefeuille en zijn erkend in het kader van permanente vorming.
U vindt een volledig overzicht van onze webcast op onze gespecialiseerde website www.e-ateliers.be
KennisAteliers Webcasts - Dé refentie voor Rechtstreekse online uitzendingen via uw pc of tablet !!
Fragment uit de webcast Woonkredieten in de PB 2018'.