Opleiding Efficiënte Investerings- en rendementsanalyse.

Opleiding Efficiënte Investerings- en rendementsanalyse.

Liselotte Vandevelde
Vandelanotte

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Kwaliteit van Investeringen beslissen over toekomst onderneming !
Nieuwe productielijnen, vervangen van machines, nieuwe kantoorruimtes of gebouwen, nieuwe informatica, acquisities of uitbreiding personeelsbestand, … telkens opnieuw is een correcte investeringsanalyse levensnoodzakelijk.
Op basis van diverse praktijkvoorbeelden geeft deze opleiding u concreet inzicht en technische kennis om nieuwe projecten correct te evalueren en van bestaande een bruikbare rendementsanalyse te maken.

Praktijkgerichte opleiding investeringsanalyse met direct toepasbare technieken !
Deze opleiding geeft u een degelijke kennis van financiële beoordelingstechnieken en de praktische toepasbaarheid ervan.  Op een praktijkgerichte manier leert u werken met de juiste instrumenten om een kwalitatieve investeringsanalyse- en evaluatie te maken.
Deze opleiding is opgebouwd rond volgende thema’s:
- De nuttige financiële instrumenten bij investeringen
- Met welke financiële en niet-financiële parameters rekening houden ?
- De cash conversion cycle: belang van werkkapitaal.
- Winst versus Cash: EBIT versus EBITDA
- Bepalen van de Free Cash Flow
- Basisprincipes bij investeringsselectie
- Bepaling van de relevante cash flows,
- Bepaling Investeringsbedrag
- Het concept "contante waarde "
- De impact van werkkapitaal op investeringen,
- Terugverdientijd & discounted pay-back
- Discounted Cash Flow-methodes,
- Net Present Value (NPV),
- lnternal Rate of Return (IRR),
- Wat is de minimale rendementseis
- Hoe praktisch de Welghted Average Cost of Capltal (WACC) van een bedrijf bepalen?
- Hoe het rendement van een investering berekenen?
- Hoe risico’s inschatten ?
- Wanneer spreekt u van een strategische Investering?
- Wat Is het effect van investeringen op de waarde van een onderneming ?
- Hoe beslissen over outsourcing ?

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De deelnameprijs bedraagt € 540 (excl. BTW).
De opleidingen zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 40% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief de cateringkosten (€ 33) en BTW.
Het subsidieerbaar bedrag KMOP is = € 532
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie