De essentie van ondernemingsfiscaliteit : belangrijkste vragen en optimalisaties !

De essentie van ondernemingsfiscaliteit : belangrijkste vragen en optimalisaties !

Roel Van Hemelen
KennisAteliers

foto van de spreker Roel Van Hemelen

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 9,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Vanaf wanneer loont het om te werken met een vennootschap?
Een vennootschap kost meer qua werking, maar bespaart wel heel wat belastingen. Vanaf wanneer is het nu interessant om te werken met een vennootschap, en wat betekent dat juist, werken met een vennootschap?
- Analyse fiscale kost werken met een eenmanszaak
- Analyse fiscale kost werken met een vennootschap
- Analyse omschakelpunt

Welke fiscale optimalisaties haalbaar en hoe fiscaal optimaal geld uit de vennootschap halen ?
Hoe kiezen we een optimale bezoldiging, rekening houdend met de fiscale spelregels en hoe krijgen we de rest van onze winsten uit de vennootschap?
Wat gebeurt er met de winst die we in de vennootschap laten zitten?
Hoe kunnen we hier zoveel mogelijk fiscaal voordeel aan doen?
- Analyse minimumbezoldiging & stand van zaken 45K
- Vergelijking bezoldiging vs. Dividend
- Voordelen alle aard & kosten eigen aan de werkgever
- Auteursrechten ?

Hoe onze vennootschap optimaliseren en interessant maken voor de buitenwereld?
Wat gebeurt er met de winst
die we in de vennootschap laten zitten?
Hoe kunnen we hier zoveel mogelijk fiscaal voordeel aan doen?
Wat zijn de effecten van deze optimalisaties op de waarde van onze vennootschap naar de buitenwereld
- Het eigen vermogen en het vreemd vermogen
- Een analyse van de resultatenrekening
- Een snelle introductie in de waarderingstechnieken van vennootschappen met nadruk op de effecten die optimalisaties hebben op deze waardering !
- De rekening-courant debet en credit
- Beleggen in de vennootschap
- Tax Shelter
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor deze Check-up bedraagt € 545 (excl. BTW).
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging samen met de factuur.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie