ITAA - permanente vorming

IAB/BIBF – beslissing permanente vorming
Geen beperking uren rechtstreekse online vorming 


Uitzonderlijke omstandigheden, vragen uitzonderlijke maatregelen.
In de greep van COVID-19 (Coronavirus) heeft de overheid beslist om het land in “slow-down” te plaatsen.
Daarom staat het ITAA toe dat tijdelijk (tot 31/12/2020) de online vormingen (webcasts) dan ook uitzonderlijk:
- onder categorie A meetellen voor IAB leden en
- voor BIBF leden dat deze online vormingen voor het volledig aantal gevolgde uren meetellen (en niet beperkt worden tot maximum 20% of 8 uur).