De nieuwe EBITDA interestaftrekbeperking: wat verandert, hoe berekenen, praktische toepassing !

De nieuwe EBITDA interestaftrekbeperking: wat verandert, hoe berekenen, praktische toepassing !

Webcast: 21/10/2020

Pieter Van Den Berghe
Monard Law

foto van de spreker Pieter Van Den Berghe

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 2,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Complexe toepassing EBITDA interestaftrekbeperking !
De nieuwe EBITDA interestaftrekbeperking concreet toegepast.

Complexe toepassing EBITDA interestaftrekbeperking !
Als onderdeel van de 2de fase van de hervorming van de VenB werd ook een nieuwe interestaftrekbeperking ingevoerd. De nieuwe interestaftrekbeperking is van toepassing voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2019 (aanslagjaar 2020).
Deze beperking komt (deels) in de plaats van de bestaande interestaftrekbeperking-regeling.  De toepassing van de nieuwe maatregel is zeer complex.
Aan de hand van concrete voorbeelden, gaat Pieter Van Den Berghe in op de praktische toepassing en de laatste ontwikkelingen.

Hoe financieringskosten toetsen aan de grensbedragen ? Ook voor KMO’s !
De nieuwe aftrekbeperking voor financieringskosten houdt rekening met de netto interestkosten en de economisch gelijkwaardige kosten en opbrengsten (het zogenaamde ‘financieringskostensurplus’). In tegenstelling tot de thin cap-regeling, worden ook de interesten betaald aan banken meegenomen in de berekening.
De financieringskosten worden vervolgens getoetst aan het hoogste van volgende twee grensbedragen:
- Ofwel 30% van de fiscale EBITDA
- Ofwel 3 miljoen euro.
Ook kmo’s worden geconfronteerd met de nieuwe regeling en zullen hun financieringskostensurplus moeten berekenen.  Ook al omvat hun groep slechts twee of drie vennootschappen.

De nieuwe EBITDA interestaftrekbeperking concreet toegepast.
Op basis van concrete voorbeelden krijgt u inzicht inde praktische toepassing van de nieuwe interestaftrekbeperking.
- Wat omvat de nieuwe regeling ? Wat is het verschil met de bestaande regeling ?
- Zorgt de nieuwe interestaftrekbeperking voor meer aftrekcapaciteit voor uw interesten?
- Wat betekent de nieuwe ATAD-interestaftrekbeperking?
- Wat met het niet-aftrekbaar gedeelte?
- Voor welke leningen?
- Verschillend regime voor oude en nieuwe leningen ?
- Wat met de huidige regels?
- Hoe financieringskostensurplus, belastbare EBITDA en de minimis-drempel berekenen ?
- Hoe financieringskosten toetsen aan de grensbedragen ?
- Is carry-forward en overdracht interestaftrekcapaciteit mogelijk ?

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  21/10/2020 09:30:00 11:30:00 Webcast Rechtstreeks online seminarie

deelname

De inschrijvingsprijs voor dit online seminarie bedraagt € 148 (excl. BTW).
De webcasts kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 40 % (kleine ondernemingen) of 30 % (middelgrote ondernemingen)  kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief BTW.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie