Master Class Financiële planning - Financiële analyse, cashflow, budgettering en bedrijfswaardering.

Master Class Financiële planning - Financiële analyse, cashflow, budgettering en bedrijfswaardering.

Gent: 15/12/2020, 17/12/2020

Guy Parmentier - Parmentier bedrijfsrevisoren

foto van de spreker Guy Parmentier - Parmentier bedrijfsrevisoren

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 14,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Nieuwe inzichten financiële analyse en bedrijfswaardering 
In deze master class worden nieuwe inzichten inzake financiële analyse en bedrijfswaardering theoretisch en praktisch geanalyseerd op hun toepasbaarheid in de concrete bedrijfssituatie.
- Maken externe partijen wel de juiste analyses en beoordelingen van uw bedrijf.
- Heeft u behoefte aan meer inzicht in de financiële structuur van uw bedrijven?
- Bent u er zeker van dat uw bedrijf op de juiste manier gewaardeerd is?
Deze opleiding is omvat 3 inhoudelijke thema’s:
   - Financiële analyse
   - Optimalisatie werkkapitaal & Cashflow analyse
   - Budgetteren en budgetcontrole, kosten en kostencontrole.

1. Nieuwe inzichten
 financiële analyse 
Financiële analyse niet vanzelfsprekend
Financiële analyse is veel meer dan wat ratio-analyse en gaat over inzichten en onderliggende verbanden en hoe het ene het andere kan beïnvloeden. Vaak wordt ook te snel voorbijgegaan aan het feit dat een degelijke financiële analyse aan de basis ligt van veel zaken, zoals uw krediettoekenningverkoop van activa, …
 
De balans herschikt als “blokken”
- Netto lange termijn financiering
- Netto lange termijn financiering herbekeken
  
De balans en strategische beslissingen 
- Netto lange termijn financiering berekenen en matchen
- Bereken en controle van het werkkapitaal (hoe het werkkapitaal onder controle houden)
- Liquiditeit levels en financiële structuur
- Werkkapitaal ratio’s

2. Optimalisatie werkkapitaal & Cashflow analyse
Constante druk op het werkkapitaal
Het verlagen van uw werkkapitaal is de goedkoopste (maar niet steeds makkelijkste) wijze om de financiële liquiditeit van uw organisatie te garanderen. Eigen geld blijft immers het goedkoopst.
- Maar hoe pakt u dit aan?
- Waar bevindt zich dit werkkapitaal?
- Hoe kunt u dit terug onder controle krijgen? Welke alternatieven kent u?
 
Berekening, risico’s en gevolgen
Betekenis & impact van “werkkapitaal”
- Diverse componenten van het werkkapitaal:
- Onderscheid tussen rendabiliteit en liquiditeit
Invloed van het werkkapitaal op de diverse cashflowberekeningen
- Beïnvloeding van de waarde van de aandelen
Risico van verkopen zonder ontvangsten …
Vaststellen van debiteurentermijn, voorraadtermijn en crediteurentermijn en de effecten daarvan op rendement en cashflow
- Wat zijn de aangewezen termijnen
- Hoe de diverse termijnen onder controle houden?
- Definieer de diverse geldstromen binnen de organisatie
Cycli en effecten op de operaties.
Projecties en simulaties van kasstromen.
- Hoe in kaart brengen?
- Hoe cash vrijmaken door optimalisatie van de onderdelen van het werkkapitaal
- Vrijmaken van cash doorheen de operaties.
- Hoe werkkapitaal verder optimaliseren?
Financiering werkkapitaal en alternatieve financieringsvormen

3. Budgetteren en budgetcontrole, kosten en kostencontrole.
Concreet budgetteren en controleren

U krijgt inzicht in het opmaken van een budget en de budgetcontrole.  Op basis van diverse technieken en benaderingswijzen krijgt u een inzicht in het opmaken van een globaal budget.  Telkens staat hierbij de praktische toepassing centraal.  Doorheen de opleiding zal op basis van cases en oefeningen telkens de relatie gelegd worden tussen techniek en praktijk.

Gebudgetteerde balans, kostendragers, gebudgetteerde cashflows
- Opmaken gebudgetteerde balans
Analyse verschillen: volumeverschillen/prijsverschillen
- Selectie van de juiste kostendragers
- Selectie van kostendragers vervat in de jaarrekening
- Opmaken van gebudgetteerde cashflows
- Gebruik van gebudgetteerde cashflows voor de waardering van de vennootschap.

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
1) 15/12/2020 13:30:00 17:00:00 Gent Holiday Inn Gent EXPOInschrijven  
2) 17/12/2020 09:00:00 17:00:00 Gent Holiday Inn Gent EXPO 

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 996 (excl. BTW).
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. Het subsidieerbaar bedrag voor deze opleiding = € 980.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie