Toepassing nieuw WVV: actuele fiscale en juridische knelpunten !

Toepassing nieuw WVV: actuele fiscale en juridische knelpunten !

Carl Van Biervliet
Vandelanotte

foto van de spreker Carl Van Biervliet

Wannes Gardin
Vandelanotte

foto van de spreker Wannes Gardin

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 7,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Correct toepassen fiscale en juridische bepalingen nieuw vennootschapsrecht !  
- Welke keuzes kunt u nu maken en wat zijn de gevolgen op fiscaal vlak.  Zijn er optimalisaties mogelijk bv. bij liquidatie-reserves, VVPRbis-uitkeringen ?
- Kapitaal verdwijnt voor een aantal vennootschappen, maar is dit fiscaal ook het geval en biedt dit nu minder of net meer kansen ? Met welke knipperlichten rekening houden ?
- Het kapitaal was altijd al de houvast voor de toepassing van de alarmbelprocedure, wat nu met de nieuwe kapitaalloze vennootschappen.
- Welke dwingende bepalingen zijn sowieso van toepassing en zijn fiscaal bepalend ?
- In sommige gevallen dan toch beter opteren om vennootschap om te vormen naar een NV ?
- Zijn er, zelfs bij de eerste maal dat een liquidatie-reserve kan uitgekeerd worden aan 5 % RV, bijkomende verplichtingen ? Hoe ver moet ik hier in gaan en is er inderdaad een mogelijkheid om dit te ontwijken ?
- Hoe de wijzigingen van het vennootschapsrecht gebruiken om de voordelen van alle aard (tweede wagen, een onroerend goed enz…) van een bedrijfsleider beter te gaan omschrijven en fiscaal meer aanvaardbaar te maken voor de rechtspraak ?
- De coöperatieve vennootschap wordt voorbehouden voor vennootschappen met een coöperatief gedachtengoed. Is de nieuwe BV werkelijk zo flexibel als de oude CVBA?  Hoe gaat de uittreding en uitsluiting precies in zijn werk en wat met de overgangsregeling?
- Biedt de inkoop van eigen aandelen voortaan meer mogelijkheden door de fiscale aanpassingen ingevolge het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ?
- Welke bestuursvormen kunnen nu juist in welk type vennootschap?
- Welke fiscale aandachtspunten door de wijzigingen inzake benoemingen van vaste vertegenwoordigers ?
- Wat is er nu juist juridisch gewijzigd aan vereffeningsprocedure en wat zijn de fiscale implicaties bij deze gewijzigde regels in het WVV bij een vereffening van een vennootschap en wat zijn de fiscale optimalisatiemogelijkheden hierbij?
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De deelnameprijs bedraagt € 398 (excl. BTW).
Bijkomende inschrijvingen van hetzelfde bedrijf/instelling voor hetzelfde kennisatelier (dagseminarie) bedraagt € 350 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving. 
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief BTW. U vindt het correcte subsidieerbaar bedrag terug op onze facturen !
Subsidieerbaar bedrag KMOP voor facturatiebedrag € 398 = € 390
Subsidieerbaar bedrag KMOP voor facturatiebedrag € 350 = € 342
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie