Uitbreng onroerend goed: consequenties standpunt Vlabel.

Uitbreng onroerend goed: consequenties standpunt Vlabel.

Philippe Salens
EY Tax Consultants

foto van de spreker Philippe Salens

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 2,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Consequenties en duiding kritiek.
De aanpassing van de VCF aan het nieuwe vennootschapsrecht riep vooral vragen op ivm de toepassing van de zgn 'wachtregeling'.
Vlabel heeft nu gepoogd hier duidelijkheid in te krijgen.
Maar het standpunt van Vlabel roept ook vragen op.
Tijdens deze webcast gaan wij dieper in op de consequenties van de beslissing van Vlabel en geven duiding bij de terechte kritiek.
 
Kritische analyse behandeling uitbreng binnen registratierecht door Vlabel.
Vermogen kan op drie manieren uit een vennootschap worden gebracht: via een overeenkomst, via een besluit of van rechtswege. 
In de standpunten/beslissingen van Vlabel wordt evenwel meestal gesproken van een “uitbreng”.  De manier waarop de uitbreng gebeurt is evenwel van groot belang voor het toepasselijk registratierecht.  
Wij analyseren we de verschillende mogelijkheden waarop vermogen uit de vennootschap kan gebracht worden en kijken kritisch naar de behandeling van de registratierecht door Vlabel.  
Veel aandacht zal daarbij gaan naar de gevolgen van het verdwijnen van het kapitaal in de besloten vennootschap en de coöperatieve vennootschap bij een uitbreng via besluit en de analyse die Vlabel daaromtrent heeft gemaakt in haar standpunt 19078 van 9 december 2019.

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De inschrijvingsprijs voor dit online seminarie bedraagt € 148 (excl. BTW).
De webcasts kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 40 % (kleine ondernemingen) of 30 % (middelgrote ondernemingen)  kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief BTW.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie