Nieuw insolventierecht: grote impact op faillissement & WCO !

Nieuw insolventierecht: grote impact op faillissement & WCO !

Praktische belang en toepassing van het nieuwe insolventierecht.

Joan Dubaere
racine advocaten

foto van de spreker Joan Dubaere

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Grote impact op faillissement en WCO

Belang en toepassing van het nieuwe insolventierecht.
In dit kennisatelier bekijken wij de voornaamste wijzigingen en hun concrete impact o.a. op het verloop van een faillissement en de WCO van de nieuwe ‘insolventiewet’.
Accountants, advocaten, notarissen, dokters, enz. kunnen vanaf nu failliet gaan.
De nieuwe insolventiewetgeving  wordt het toepassingsgebied uitgebreid naar de onderneming
Waaronder ook een beoefenaar van een vrij beroep begrepen moet worden. Hierdoor zullen accountants, advocaten, notarissen, dokters, enz. eveneens failliet kunnen gaan.
- Een verruiming van het toepassingsgebied teneinde beter aan te sluiten bij de economische realiteit van de onderneming. Het onderscheid tussen handelaar en niet-handelaar verdwijnt en ruimt plaats voor een moderner en ruimer begrip. Zo kunnen nu ook accountants, advocaten, notarissen, dokters, enz. failliet gaan.
- Modernisering van het insolventiedossier, waarbij wordt gekozen voor een volledige elektronische procedure en ernaar wordt gestreefd alle actoren meer, en op proactieve wijze, te betrekken bij de procedure. Er wordt een centraal register opgericht dat zal bijdragen tot efficiëntere en snellere procedures.
- Betere opsporing van de ondernemingen in moeilijkheden door de informatisering van de procedures. 
- Betere begeleiding van de tweede kans om de ondernemingen aan te moedigen een nieuwe start te nemen, ervoor te zorgen dat mislukkingen niet langer worden gestigmatiseerd en om bepaalde in de praktijk vastgestelde misbruiken een halt toe te roepen.
- Nadruk op de buitengerechtelijke vormen om die procedures aantrekkelijker te maken en de rechtbanken te ontlasten. 
- Integratie van een coherent geheel van regels inzake aansprakelijkheid van de bedrijfsleiders en invoering van het concept wrongful trading in ons wetgevingsinstrumentarium, om de ondernemingen ertoe aan te zetten zo snel mogelijk in te grijpen en niet te wachten op het onvermijdelijke.
- Verstrengde bestuurdersaansprakelijkheid.
De nieuwe wetgeving voorziet eveneens in een verstrengde bestuurdersaansprakelijkheid.

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 210 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 180 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 210.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 163 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie