Fiscaal jaaroverzicht, eindejaarsoptimalisatie 2021 en optimalisatie 2022 op één dag!

Fiscaal jaaroverzicht, eindejaarsoptimalisatie 2021 en optimalisatie 2022 op één dag!

Filip Mees
FMC en TeamAccount

foto van de spreker Filip Mees

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 7,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

 

 

Synthese van alle fiscale wijzigingen en hoe toepassen en anticiperen !
Einde 2021 wordt u met meerdere fiscale aandachtspunten geconfronteerd:

  • Sinds 1 januari 2020 en naargelang de loop van het boekjaar treden de maatregelen van de tweede fase van het Zomerakkoord voor alle vennootschappen in werking. Ze zijn dus sinds meer dan 1 jaar op kruissnelheid en moeten actief toegepast en geoptimaliseerd worden.
  • De coronacrisis heeft aanleiding gegeven tot een reeks maatregelen met fiscale impact: wij brengen u een actueel en praktijkgericht overzicht.
  • Daarnaast is er de blijvende stroom aan rechtspraak en administratieve standpunten zowel in de personen- als in de vennootschapsbelasting.


Nood aan een praktisch overzicht !

Dit seminarie biedt u een dagprogramma dat daar maximaal aan tegemoetkomt:

  1. Jaaroverzicht 2021 vennootschapsbelasting: nieuwe voor uw dagelijkse praktijk relevante wetswijzigingen, rechtspraak en administratieve standpunten.
  2. Praktijkgerichte checklist voor de (eindejaars)optimalisatie van vennootschappen voor aanslagjaar 2021 (gebroken boekjaren) en aanslagjaar 2022.
  3. Hoe uw vennootschap maximaal optimaliseren vanaf 1 januari 2022 ?
  4. Jaaroverzicht 2021 personenbelasting: nieuwe voor uw dagelijkse praktijk relevante wetswijzigingen, rechtspraak en administratieve standpunten.


Alzo helpt dit seminarie u om “per einde 2021” helemaal bij te zijn en vol vertrouwen elke dag opnieuw uw klanten optimaal te begeleiden.
 

 

Overnachten

 

 
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor deze opleiding bedraagt € 428 (excl. BTW), voor bijkomende deelnemers van hetzelfde kantoor bedraagt de inschrijvingsprijs € 398 (excl. BTW).
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging samen met de factuur.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie