Hoe het financieel plan opstellen conform nieuw vennootschapsrecht ?! - Practicum !!

Hoe het financieel plan opstellen conform nieuw vennootschapsrecht ?! - Practicum !!

Patrick Huybrechts
Parmentier bedrijfsrevisoren

foto van de spreker Patrick Huybrechts

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Belangrijke opleiding voor elke cijfer beroeper !
 

Concrete handleiding opmaken financieel plan conform nieuw vennootschapsrecht !
- Hoe een financieel plan opmaken bij oprichting dat  rekening houdt met de wettelijke minimum inhoud vervat in art 5:4 WVV ?
- Hoe de behoefte aan werkkapitaal en evolutie verwerken in het financieel plan ?
- Hoe een budget over 24 maand opstellen rekening houdend met de evolutie van de behoefte aan werkkapitaal?
- Hoe de juiste raming van de liquiditeiten doorvoeren op 24 maanden?
- Hoe de juiste rentabiliteit berekenen ?
- Welke minimum vereisten moet de accountant naleven mbt zijn aansprakelijkheid bij het verlenen van bijstand ?
- Hoe in kader van het  budget: cashflow statement opstellen bij dividenden en tantièmes ?
- Wat is de balanstest en hoe berekenen ?
- De liquiditeitstest:  hoe op basis van de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen aantonen dat de vennootschap haar schulden kan blijven betalen ( art 5:122 WVV) ?
- Hoe het financieel plan opstellen voor 12 maand ?
- Hoe de behoefte aan werkkapitaal berekeningen  op basis van de “redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen” vastgesteld door de raad  van bestuur ?
- Hoe stellen we de gebudgetteerde balans op die aansluit op de gebudgetteerde resultatenrekening en die rekening houdt met de toekomstige evolutie aan behoefte aan werkkapitaal ?
- Wat wordt verwacht van een “goede huisvader” accountant bij het opstellen van dit  budget ?

 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie