Vergoeding bedrijfsleider, welke optimalisatietechnieken nog interessant als vergoeding bedrijfsleider anno 2021 ?

Vergoeding bedrijfsleider, welke optimalisatietechnieken nog interessant als vergoeding bedrijfsleider anno 2021 ?

Filip Mees
FMC en TeamAccount

foto van de spreker Filip Mees

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

De mogelijkheden om de bedrijfsleidersvergoeding fiscaal te optimaliseren !

 
Checklist fiscale optimalisatie vennootschap 2021
Filip Mees bespreekt de concrete mogelijkheden om anno 2021 een vennootschap te optimaliseren in het belang van de bedrijfsleider-vennoot:
- Met de tweede fase van het Zomerakkoord worden vanaf 2021 bijkomende maatregelen van kracht die een relevante impact hebben.
- Zijn alle bestaande optimalisatiestructuren nog even interessant ?
- Bieden zich nieuwe opportuniteiten aan ?

Betrouwbare checklist voor de optimalisatie van elk dossier !
Hoog tijd dus om uw werkwijze en optimalisatiepraktijk te actualiseren en waar nodig bij te sturen. Aan de hand van een concrete praktijkgerichte checklist bespreekt Filip Mees de eventuele optimalisatiestructuren die anno 2021 ook voor uw dossiers nuttig zijn:
- De verdere daling van het vennootschapstarief biedt bijkomende optimalisaties.
- Moet u resoluut kiezen voor VVPRbis-dividenden of reservering van winsten als liquidatiereserves en andere optimalisaties minimaliseren ?
- Welke zijn de onzekerheden inzake de aftrek van kosten voor privaat gebruikte onroerende goederen ?
- Welke optimalisaties met onroerend goed zijn nog mogelijk ?
- Is er nog een toekomst voor optimalisaties met een IPT/groepsverzekering ?
- Is het nog interessant om creditinteresten toe te kennen aan een bedrijfsleider ?
- Is het nog interessant om met een goodwill-transactie te werken bij de oprichting van een vennootschap (quasi-inbreng) ?
- Enz.
 
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie