Master Class Fiscale optimalisatie Onroerend goed !

Master Class Fiscale optimalisatie Onroerend goed !

Maurice De Mey

foto van de spreker Maurice De Mey

Philippe Salens
EY Tax Consultants

foto van de spreker Philippe Salens

Rob Van den Plas
VAT Square

foto van de spreker Rob Van den Plas

Tim Melis
Cazimir Advocaten

foto van de spreker Tim Melis

Wim Vermeulen
Cazimir advocaten

foto van de spreker Wim Vermeulen

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

De fiscale aspecten van privé onroerend goed en van onroerend goed in vennootschap of de combinatie van beide.

Uw video wordt geladen

Finesse onroerend goed fiscaliteit !
Deze 2-daagse Master Class heeft tot doel de verschillende invalshoeken van de onroerend goed-fiscaliteit in hun finesse en samenhang te analyseren en de nodige kennis en structuren mee te geven om gefundeerd advies te kunnen geven aan uw cliënten.
De Master Class is specifiek gericht op accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, vermogensadviseurs, advocaten, notarissen, vastgoedexperten, enz. die hun cliënteel willen bijstaan vanuit een totaalvisie.  
Voorkennis wordt hierbij wel verondersteld.

De juiste structuren voor doordachte optimalisatie !
Deze master class behandelt de fiscale aspecten van privé onroerend goed en van onroerend goed in vennootschap of de combinatie van beide door de vestiging van zakelijke rechten of onverdeeldheden. 
Dit wordt gekaderd binnen de familiale, financiële of bedrijfseconomische en fiscale perspectieven.
Op die manier wordt de ‘Master Class Fiscale optimalisatie onroerend goed’ gestructureerd rond volgende hoofdthema’s, waarbij telkens de consequenties, , optimalisaties, valkuilen, … van een bepaalde keuze geanalyseerd worden.
1. Privé onroerend goed en gevolgen binnen de personenbelasting
2. Onroerend goed in Vennootschap en de vestiging van zakelijke rechten: vruchtgebruik, erfpacht en opstal.
3. De onttrekking van onroerend goed uit een vennootschap en uit onverdeeldheid treding.
4. Onroerend goed en herstructureringen.
5. Duiding van de belangrijkste aandachtspunten inzake BTW
6. Buitenlands onroerend goed
 

 1. Onroerend goed in Vennootschap en de vestiging van zakelijke rechten: vruchtgebruik, erfpacht en opstal.
  - Tim Melis

  - Aftrekbaarheid van de kosten van onroerend goed
  - Loon naar werk of verhuur ik beter aan de zaakvoerder?  Hoe hoog moet de huur dan zijn?
  - Wat met buitenlandse onroerende goederen? Moet ik steeds een accountant aanstellen in het buitenland? Of zijn er uitzonderingen? Hoe bereken ik de meerwaarde? Geldt een vrijstelling?

  Vruchtgebruik, erfpacht en opstal
  - Wat zijn de aandachtspunten in de discussies met de fiscale administratie?
  - Hoe moeten deze tijdelijke zakelijke rechten gewaardeerd worden? Voorstelling van nieuwe technieken tot waardering en bespreking van de berekeningswijze van de Rulingcommissie.
  - Wat is een marktconforme eindvergoeding bij opstal en/of vruchtgebruik? Hoe kan ik deze markteconomisch laten vaststellen.
  - Wat is de impact van het recente BBN advies 2015/5 ?
  keuze privé – vennootschap


  2. Onroerend goed en herstructureringen.
  - Philippe Salens

  - Afsplitsen van een onroerend goed: zuivere splitsing v. partiële splitsing. Beter voorkomen dan genezen? Nu al splitsen en dan zien we wel? Bespreking van de fiscale spelregels en de standpunten van de Rulingcommissie.
  - Overdracht van een algemeenheid van goederen?
  - Inbreng in vennootschap, drop down van een onroerend goed.
  - Beter voorkomen dan genezen? Nu al splitsen en dan zien we wel?


  3. Buitenlands onroerend goed
  - Wim Vermeulen

  - Belangrijkste knelpunten bij aankoop als privé persoon of als vennootschap (Belgische of buitenlandse vennootschap).
  - Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar ?
  - Belastingen verschuldigd in buitenland en in België ?

- Schenkings- en erfbelastingen.
- Wat met reeds bestaande eigendommen in het kader van eventuele vermogensplanning ?
- Belgische en buitenlandse fiscaliteit bij buitenlandse verhuur


4. Privé onroerend goed en gevolgen binnen de personenbelasting
- Maurice De Mey


- Aandachtspunten OG in PB
- Hoe zit het met de woonfiscaliteit en meer bepaald de hypothecaire leningen afgesloten in 2017 en de “patrimoniale leningen” of leningen voor bijkomend vastgoed.
-  Wat met verhuur van onroerend goed aan de eigen vennootschap?
-  Risico divers inkomen of beroepsinkomen?
- Wanneer is er sprake van een speculatief beheer bij meerdere aankopen en verkopen van onroerend goed? Bestaat er een risico dat het inkomen belast wordt als een beroepsinkomen? Wat indien ik 80 studentenkoten verwerf voor verhuring ?
- Richtlijnen aankoop onroerend goed aankopen via de tweede of de derde pensioenpijler.


5. Aandachtspunten inzake BTW
- Rob Van den Plas

- BTW-leasing en onroerend goed
- BTW-impact bij vestiging zakelijke rechten (aftrek, herziening, maatstaf…)
- BTW-impact van diverse herstructureringen (aftrek, herziening…)
- Praktische richtlijnen voor diverse herstructureringsverrichtingen
- BTW-eenheid als oplossing


6. De onttrekking van onroerend goed uit een vennootschap en uit onverdeeldheid treding.
-Philippe Salens

- Koop-verkoop, kapitaalvermindering, vereffening, zogenaamde dividenduitkering in natura, etc.          
- Hoe wordt de meerwaarde vastgesteld bij vereffening?
- Gespreide taxatie meerwaarden
- Wat is de impact van de registratierechten, BTW, etc.?
- Hoe zit het met de registratierechten bij de beëindiging van een onverdeeldheid, een vereffening of kapitaalvermindering?


7. Successieplanning
- Tim Melis


- Diverse optimalisatietechnieken bij de aankoop van een bestaand onroerend goed met bijzondere aandacht voor de toepassing van de antimisbruikbepaling en standpunten ingenomen door de Vlabel.
- Wat bij een gesplitste aankoop van een onroerend goed tussen de ouders en hun kinderen? - Waarom niet met tussenkomst van de vennootschap?  Hoe moet men dit concreet berekenen? - Wat zijn de aandachtspunten? Bespreking in het licht van recente standpunten ingenomen door Vlabel.
- Wat zijn de optimalisatiemogelijkheden bij de vererving van de gezinswoning ? Duiding do’s en don’ts ingevolge recente rechtspraak.
- Hoe kan men het onroerend goed overdragen met behoud van de controle: Burgerlijke Maatschap, Private Stichting, Stichting Administratiekantoor, etc.


BIV

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De deelnameprijs bedraagt € 820  (excl. BTW) en € 750 (excl. BTW) per bijkomende deelnemer.
De Kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine ondernemingen) of 20 % (middelgrote ondernemingen) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief BTW. Onze facturen vermelden de correcte subsidieerbare bedragen:
- facturatiebedrag € 820 = KMOP € 804
- facturatiebedrag € 750 = KMOP € 734
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging per mail en de factuur.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie