Impact WVV op de overdracht van het familiebedrijf

Impact WVV op de overdracht van het familiebedrijf

Eveline Vanthorre
Cazimir

foto van de spreker Eveline Vanthorre

Olivier De Keukelaere
Cazimir Advocaten

foto van de spreker Olivier De Keukelaere

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking. Met het nieuwe WVV beoogde de wetgever een doorgedreven vereenvoudiging, modernisering en flexibilisering van het Belgische vennootschapsrecht. Vooral de geflexibiliseerde besloten vennootschap springt hierbij in het oog.
Tijdens dit seminarie gaan we dieper in op de vraag welke mogelijkheden het nieuwe vennootschapsrecht biedt voor familiale bedrijfsopvolging. Hierbij besteden we bijzondere aandacht aan de flexibele BV als nieuw instrument voor vermogensplanning.
Onder meer de volgende topics komen tijdens dit seminarie aan bod:

  • aandelen met uiteenlopende winst- en stemrechten en soortvorming;
  • overdraagbaarheid van aandelen;
  • verankering van het bestuur in een familiale vennootschap;
  • uittreding en uitsluiting ten laste van het vennootschapsvermogen;
  • gevolgen van het nieuwe vennootschapsrecht voor het fiscale gunstregime voor de schenking en vererving van familiale vennootschappen;
  • het nut van controlevehikels, zoals de maatschap, voor de organisatie van familiale bedrijfsopvolging in het nieuwe WVV-tijdperk.
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie