Vereffeningen onder het nieuwe WVV: praktisch draaiboek en fiscale aandachtspunten!

Vereffeningen onder het nieuwe WVV: praktisch draaiboek en fiscale aandachtspunten!

Webcast: 04/05/2021

Filip Mees
FMC en TeamAccount

foto van de spreker Filip Mees

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft ook de regels met betrekking tot de ontbinding en vereffening aangepast. Deze wijzigingen hebben een directe impact op het concrete verloop en op de fiscale optimalisatie van een vereffening. Denk bijvoorbeeld maar aan de beperking van de tussenkomsten van de rechtbank en aan de van rechtswege afsluiting van het boekjaar bij de invereffeningstelling.
 
U krijgt vaak de vraag van een klant om zijn/haar vennootschap te helpen vereffenen.
 
Filip Mees overloopt in een eerste deel een praktisch draaiboek voor u als begeleider/coördinator van een (eenvoudige) vereffening. Stapsgewijs worden daarbij de formaliteiten, aandachtspunten, enz. besproken. Ook de vereenvoudigde “vereffening en sluiting in één keer” komt aan bod.
U krijgt hierbij een handig overzicht dat u voor een concreet dossier steeds als leidraad kan gebruiken, dit vanaf de initiële beslissing tot vereffenen tot aan de laatste formaliteiten na de sluiting van de vereffening.
 
In het tweede deel komen de relevante fiscale aspecten aan bod, zowel voor de vennootschap in vereffening zelf als voor de aandeelhouder-natuurlijk persoon en aandeelhouder-vennootschap, zoals bijvoorbeeld:

 • Welke fiscale regels zijn van toepassing op de vennootschap in vereffening ?
 • Wat met vrijgestelde reserves, latente meerwaarden (bv. op onroerend goed of aandelen), het verlaagd vennootschapstarief, voorafbetalingen, abnormale of goedgunstige voordelen, enz. ?
 • Kan ik nog optimaliseren met liquidatiereserves ?
 • Bijzondere aandachtspunten bij de fiscale aangifte van de vennootschap in vereffening.
 • Welke liquidatieheffing is verschuldigd en kan ik deze optimaliseren ?
 • Hoe wordt de grondslag voor de liquidatieheffing berekend ?
 • Wanneer en hoe moet deze heffing ingehouden resp. betaald worden ?
 • Is een vennootschap-aandeelhouder belasting verschuldigd op de ontvangen liquidatiebonus?
 • Enz.

 
Dit seminarie laat u toe om opnieuw op de hoogte te zijn van de terzake geldende regels, met bijzondere nadruk op de recente wijzigingen. Na het volgen van dit seminarie zal u in staat zijn om een eenvoudige vereffening te begeleiden en optimaliseren.

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  04/05/2021 18:00:00 21:00:00 Webcast Rechtstreeks online seminarieInschrijven  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie