Pakket Aangifte PB 2021 & Woonkredieten 2021 - update - optimalisatie !

Pakket Aangifte PB 2021 & Woonkredieten 2021 - update - optimalisatie !

Pieter Debbaut

foto van de spreker Pieter Debbaut

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 12,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Pakket Aangifte PB 2021 & Woonkredieten 2021
100 euro korting !
Exclusief - Webcast ‘Nieuw aangifteformulier PB 2021’ gratis.
 

Pakket Aangifte PB 2020 & Woonkredieten 2020
100 euro korting
Het Pakket Aangifte PB 2020 met volgende seminaries en boeken:

 • 100 euro korting !
 • 2 Halve dagen seminarie Aangifte PB 2021 – totaal 7 uur (26/05/2021 & 28/05/2021)
 • Practicum Woonkredieten 2021– 3.5 uur (10/06/2021)
 • Belastinggids 2021 (uitg. Pelckmans Pro)
 • Met dé PB specialist!
 • Webcast ‘Nieuw aangifteformulier PB 2021’  – 2 uur. (15/04/2021 - indien deze datum voor u niet past, zal u gratis toegang krijgen tot de webinar on demand versie van deze webcast mét ITAA attest)
   
>>Exclusief - Webcast ‘Nieuw aangifteformulier PB 2021’.
Dit online seminarie geeft u duiding bij de wijzigingen in het nieuwe aangifteformulier.
Wij overlopen tijdens dit online seminarie de nieuwe aangifte PB, met specifieke aandacht voor de nieuwe codes.
Van zodra het formulier verschijnt zult u direct geïnformeerd worden wanneer de webcast zal doorgaan.
 
>>Update aangifte PB 2020 - update - optimalisatie – practicum
Optimaal invullen van de aangifte personenbelasting !
Wij overlopen tijdens dit online seminarie de nieuwe aangifte PB, met specifieke aandacht voor de nieuwe codes.
Van zodra het formulier verschijnt zult u direct geïnformeerd worden wanneer de webcast zal doorgaan.
Deze webcast is gratis bij inschrijving op één van de aangiftepakketten, op de Aangifte PB of op het seminarie over Woonkredieten.
Actualiteit en optimalisatie in de praktijk
Dit kennisatelier behandelt op een praktijkgerichte manier het optimaal invullen van de aangifte PB 2020. Met nadruk op de wijzigingen en de optimalisatiemogelijkheden.
Op basis van een vak per vak bespreking komen de nieuwigheden aan bod en wordt concreet ingegaan op invullen van de aangifte.
Elk onderwerp wordt uitgewerkt met diverse praktijkvoorbeelden.
 
Vak per vak bespreking
Bespreking vak per vak van de wijzigingen in de nieuwe aangifte personenbelasting aanslagjaar 2020.
 • De diverse geïndexeerde bedragen en belastingschalen
 • Forfaitaire beroepskosten
 • ….
   
>> Practicum woonkredieten - Aangifte PB 2021 Noodzakelijke opleiding correct invullen aangifte PB !
Noodzakelijke opleiding correct invullen aangifte PB!
Schematisch overzicht diverse stelsels met voorwaarden en fiscale voordelen.
In dit kennisatelier wordt zowel federaal als per gewest een overzicht gegeven van de basisstelsels zoals de (geïntegreerde) woonbonus, de chèque-habitat, enz. en de stelsels in een uitdoofscenario zoals verhoogde vermindering voor bouwsparen, complementaire interest, enz.
De voorwaarden om te genieten van die fiscale voordelen worden systematisch aangebracht. Aan de hand van schema’s wordt een overzicht geboden van alle nog bestaande stelsels in hun tijdsperspectief.
 
Praktische verwerking woonkredieten in de aangifte PB!
Dit practicum maakt u en uw medewerkers vertrouwd met de verwerking van de woonkredieten en levensverzekeringen in het nieuwe aangifteformulier PB.
Het fiscaal begrip “eigen woning” wordt grondig geanalyseerd en via voorbeelden en oefeningen gekaderd in de gewestelijke bevoegdheden. De mogelijke combinaties van stelsels worden uitgewerkt en vertaald naar de codes in het aangifteformulier.
 
Correcte toepassing fiscaliteit woonkredieten in de PB & de belastingvoordelen.
Tijdens het practicum PB woonkredieten zal alle aandacht gaan naar het correct verwerken van de woningkredieten en levensverzekeringen bij het invullen van de aangifte PB en het uitrekenen van de gewestelijke en federale belastingvoordelen.
Komen hierbij o.a. aan bod:
 • combinaties van 'oude' en 'nieuwe' woonbonussen en (gebonden) verzekeringen,
 • combinaties van federale en gewestelijke regelingen,
 • herfinancieringsleningen en wederopnames
 • pandwissel of hypotheekoverdracht
 • gebonden levensverzekeringen (optimalisatie via 2de en 3de pensioenpijler)
 • cumul korf lange termijnsparen (niet gebonden levensverzekeringen) en woonbonus
 • opportuniteit lange termijnsparen bij nieuwe leningen
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

Inschrijven op het 'Pakket Aangifte PB 2021 kan met een korting van € 100 tegen € 546 euro (excl. BTW) per deelnemer.
100 euro korting
Het 'Pakket Aangifte PB 2021' bestaat uit volgende opleidingen en boeken:

 • Seminarie Aangifte PB 2021 in 2 halve dagen – 7 uur
 • Webcast "Nieuw Aangifteformulier PB 2021" – 2 uur
 • Practicum Woonkredieten 2020 – 3.5 uur
 • Belastinggids 2021 (uitg. Pelckmans)
 • Met dé PB specialist !

 
De kennisateliers zijn betaalbaar via KMO-portefeuille waardoor u een subsidie van 30% (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief BTW. U vindt het correct subsidieerbaar bedrag terug op onze facturen !
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie