Planningstechnieken bij nieuw samengestelde gezinnen

Planningstechnieken bij nieuw samengestelde gezinnen

Liesbeth Franck
Cazimir

foto van de spreker Liesbeth Franck

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 2,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

In het huidig maatschappijmodel zijn de nieuw samengestelde gezinnen talrijk. In deze context is het uitermate belangrijk dat op voorhand wordt nagedacht over de wijze waarop het vermogen overgaat bij een overlijden.

Het wettelijk vruchtgebruik van een stiefouder (in de hoedanigheid van langstlevende echtgenoot) dat rust op de nalatenschapsgoederen wordt door de afstammelingen dikwijls als onrechtvaardig ervaren.
 
Bovendien hebben kinderen geen wettelijk erfrecht in de nalatenschap van hun stiefouder.
Om te vermijden dat kinderen worden onterfd via een toebedeling via huwelijkscontract aan de langstlevende echtgenoot-stiefouder, bestaat een correctiemechanisme in het Burgerlijk Wetboek.
 
Voorts creëert het hervormde erfrecht en het hervormde huwelijksvermogensrecht meer beschikkingsvrijheid die zowel in het voordeel, als in het nadeel van de langstlevende stiefouder kan worden gebruikt.
 
Het hervormde erfrecht creëert een ruimer beschikbaar deel, hetgeen betekent dat een groter erfdeel kan worden gelegateerd aan de langstlevende stiefouder. Daar tegenover wijzigde het hervormde huwelijksvermogensrecht de materiële beperking gekoppeld aan de Valkeniersclausule, wat een volledige afstand van erfrechten in de nalatenschap van de eerstervende echtgenoot mogelijk maakt.
 
Tot slot is het ook mogelijk dat de stiefouder een zodanig goede band met de kinderen van zijn nieuwe partner heeft dat deze overgaat tot stiefouderadoptie. Welke impact heeft dit op het vlak van het erfrecht en de erfbelasting?
 
Kortom, in dit seminarie verdiepen wij ons in de mogelijke instrumenten die de overgang van het vermogen in nieuw samengestelde gezinnen zo goed mogelijk begeleiden.
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De inschrijvingsprijs voor deze webcast bedraagt € 139 (excl. BTW).
De webcasts zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20% (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie