Nieuw 'Goederenrecht' wijzigt toepassingen zakelijk gebruiksrechten: vruchtgebruik, erfpacht en opstal!

Nieuw 'Goederenrecht' wijzigt toepassingen zakelijk gebruiksrechten: vruchtgebruik, erfpacht en opstal!

Philippe Salens
EY Tax Consultants

foto van de spreker Philippe Salens

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

 

 

Wijzigingen aan vruchtgebruik, erfpacht en opstal.
De nieuwe Goederen’ wet heeft o.m. tot doel het stelsel van de zakelijke rechten, dat verspreid is over diverse delen van het Burgerlijk Wetboek en over bijzondere wetten buiten het Burgerlijk Wetboek, te integreren en te moderniseren.
In het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2020 werd de Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek gepubliceerd. Tijdens het seminarie gaan we in een eerste deel na welke wijzigingen werden aangebracht aan het vruchtgebruik, het recht van erfpacht en het recht van opstal.
 
Kosten onderhoud, herstellingen en vergoeding eigenaar op einde recht !
In het tweede deel gaan we dieper in op de problematiek van het onderhoud en de herstellingen. en wordt er bekeken welke vergoeding de eigenaar op het einde van het recht moet betalen aan de titularis van het zakelijk recht voor de werken die deze laatste aan het onroerend goed heeft gedaan.
De besproken civielrechtelijke wijzigingen werden gekozen op basis van hun fiscale relevantie (inkomstenbelasting en registratierecht), die uiteraard uitgebreid zal worden toegelicht tijdens het seminarie.
 
Fiscale impact nieuw goederenrecht op zakelijke gebruiksrechten.

 • Wijzigingen
  • Nieuwe wet en inwerkingtreding – quid bestaande structuren?
  • Algemene bepalingen met fiscale relevantie
  • Vruchtgebruik
  • Erfpachtrecht
  • Opstalrecht
 • Onderhoud en herstelling
  • Bestaande regeling en (fiscaal) jurisprudentiële invulling
  • Nieuwe regeling
 • Vergoeding voor werken gedaan door vruchtgebruiker, erfpachter of opstalhouder
  • Bestaande regeling en (fiscaal) jurisprudentiële invulling
  • Nieuwe regeling
 

Overnachten

 

 
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie