Grondige opleiding Vennootschapsbelasting.

Grondige opleiding Vennootschapsbelasting.

De praktijk van de vennootschapsbelasting en de techniek van de aangifte.

Carl Van Biervliet
Vandelanotte

foto van de spreker Carl Van Biervliet

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 21,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Met concrete voorbeelden leert u hoe de vennootschapsbelasting optimaal te begrijpen en toe te passen.

De VenB na de hervormingen !

 

De VenB na de hervormingen !
Deze 3-daagse grondige praktijkcursus geeft u een inzicht in de praktijk van de vennootschapsbelasting en de techniek van de aangifte.
Met concrete voorbeelden leert u hoe de vennootschapsbelasting optimaal te begrijpen en toe te passen.
Wij vertrekken van het boekhoudkundig resultaat en leiden stapsgewijs het fiscale resultaat af.
Ook de berekeningswijze van de vennootschapsbelasting (voorafbetalingen, belastingkredieten, ...) komt aan bod.

Grondige praktijkcursus, wat u in de praktijk nodig heeft
Volgende onderwerpen komen zeker aan bod tijdens de opleiding:
- Fiscale behandeling van het maatschappelijke kapitaal en de reserves van een vennootschap
- De fiscale afschrijvingsregels?
- Fiscale behandeling van meerwaarden
- De investeringsreserve
- Aftrek van beroepskosten
- De verschillende soorten dividenden
- De extracomptabele aftrekken: de afrek DBI (definitief belast inkomen), notionele interestaftrek, aftrek fiscale verliezen, …
- Berekening van de vennootschapsbelasting: verrekening van gedane vooraf betalingen, voorheffingen, …
- Fiscale stimuli: investeringen in onderzoek en ontwikkeling, aanwerving bijkomend personeel, ...?

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

Deelnameprijs bedraagt € 1 102,00 (excl. BTW). Voor bijkomende deelnemers van hetzelfde bedrijf bedraagt de deelnameprijs € 1 046,00 (excl. BTW) per bijkomende deelnemer.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen)kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief BTW. Onze facturen vermelden de correcte subsidieerbare bedragen !
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging per mail en de factuur.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie