De fiscus en uw mobiliteit

De fiscus en uw mobiliteit

Yves Verdingh
Head of Tax BNP Paribas Fortis

foto van de spreker Yves Verdingh

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Overzicht en grondige bespreking van de verschillende fiscale aspecten verbonden aan de verschillende vormen van mobiliteit : de auto, de fiets, de motor, openbaar vervoer, dichter bij het werk wonen, mobiliteitsvergoeding etc. Zowel in hoofde van de genieter als de verstrekker, op het vlak van personenbelasting, vennootschapsbelasting en BTW.
 
Op basis van de wetteksten krijgt u een schematische, praktijkgerichte analyse van de nieuwe autofiscaliteit en de andere mobiliteitsvormen
Duidelijke antwoorden in een correct kader zijn nu meer dan nodig.

Aftrekregels voor auto’s in de VenB – PB – BTW
- Wat verandert er concreet bij de fiscale aftrek autokosten zowel in de personenbelasting als de vennootschapsbelasting ?
- Hoe het voordeel alle aard en aftrek autokosten correct berekenen na de hervormingen ?
- Wat met de aftrekbaarheid voor elektrische wagens?
- Is de fiscale aftrekbeperking autokosten ook niet van toepassing voor de kosten die aan derden worden doorgerekend, ook als die kosten uitdrukkelijk en afzonderlijk op factuur zijn vermeld
- Blijft de autoaftrek in de PB op een éénvormige aftrek van 75 % ?
- Hoe die berekening van de VAA correct toepassen in 2022 ?  
- Heeft de afstand tussen woonplaats en werkplaats een invloed op de berekening van de kosten van het woon-werkverkeer ?
Welke kosten van het woon-werkverkeer per auto zijn fiscaal aftrekbaar als gekozen wordt voor de aftrek van mijn werkelijke kosten?
- Wanneer is de aftrekbeperking in BTW van toepassing ?
Hoe bepaalt u het percentage beroepsgebruik van een gemengd gebruikte personenwagen/motorfiets?
Welke van de 3 methodes toepassen en hoe dit concreet doen ?
- Wat zijn de implicaties van het terbeschikking stellen van een tankkaart ?
- Wat bij verkoop van de bedrijfswagen ?

Wat met de nieuw aangekondigde wijzigingen inzake autofiscaliteit?
- Hoe zal de autofiscaliteit evolueren?
- Wat met auto's die zijn aangekocht tot 1 juli 2023?
- Hoe zit het met de brandstofkosten voor hybride wagens?
- Hoe zit het met de fiscale incentives voor laadinfrastructuur?
- Aan welke voorwaarden moet een laadpaal voldoen? 
- Wat met investeringen in elektrische of waterstof vrachtwagens?

Welke zijn de alternatieven voor de auto?
- Alternatieve vormen
- Zijn de alternatieven fiscaal aantrekkelijk voor de werkgever en de werknemer?

 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 225 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 195 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 225.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 175 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie