Fiscaal jaaroverzicht, eindejaaroptimalisatie 2022 en optimalisatie 2023 op één dag!

Fiscaal jaaroverzicht, eindejaaroptimalisatie 2022 en optimalisatie 2023 op één dag!

Filip Mees
FMC en TeamAccount

foto van de spreker Filip Mees

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 7,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Einde 2022 wordt u met meerdere fiscale aandachtspunten geconfronteerd:

 • Het Zomerakkoord is nu volop op kruissnelheid, maar toch worden de maatregelen ervan nog voortdurend bijgestuurd. Denk maar aan autofiscaliteit, dividendoptimalisaties, investeringsaftrek, voordelen in natura.
 • Daarnaast is er de blijvende stroom aan nieuwe regels, rechtspraak en administratieve standpunten zoals bijvoorbeeld de nieuwe ronduit nefaste 80%-berekening voor IPT/groepsverzekering, de fiscaliteit van laadpalen en elektriciteitsgebruik voor auto’s, de kostenaftrek voor privé gebruikte onroerende goederen, het ficheprobleem voor kosten eigen aan de werkgever, enz.
 • Ten slotte is er ook nog het “plan Van Peteghem” en de uitwerking van maatregelen die nu stilaan op gang komt.
 • Dit en veel meer speelt zowel in de personen- als in de vennootschapsbelasting.
Nood aan een praktisch overzicht !
Dit seminarie biedt u een dagprogramma dat daar maximaal aan tegemoetkomt:
 1. Jaaroverzicht 2022 vennootschapsbelasting: nieuwe voor uw dagelijkse praktijk relevante wetswijzigingen, rechtspraak en administratieve standpunten.
 2. Praktijkgerichte checklist voor de (eindejaars)optimalisatie van vennootschappen voor aanslagjaar 2022 (gebroken boekjaren) en aanslagjaar 2023.
 3. Hoe uw vennootschap maximaal optimaliseren vanaf 1 januari 2023 ?
 4. Jaaroverzicht 2022 personenbelasting: nieuwe voor uw dagelijkse praktijk relevante wetswijzigingen, rechtspraak en administratieve standpunten.

Alzo helpt dit seminarie u om “per einde 2022” helemaal bij te zijn en vol vertrouwen elke dag opnieuw uw klanten optimaal te begeleiden.
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor deze opleiding bedraagt € 465 (excl. BTW), voor bijkomende deelnemers van hetzelfde kantoor bedraagt de inschrijvingsprijs € 418 (excl. BTW).
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging samen met de factuur.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie