Vastgoed ter beschikking van de bedrijfsleider. Hoe drama’s vermijden?

Vastgoed ter beschikking van de bedrijfsleider. Hoe drama’s vermijden?

Philippe Salens
EY Tax Consultants

foto van de spreker Philippe Salens

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 2,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Kosten onroerend goed aftrekbaar ? Het gevecht met de fiscus !
De kosten van een onroerend goed dat door de vennootschap aan haar bedrijfsleider wordt ter beschikking gesteld (hetzij als gezinswoning, hetzij als tweede verblijf) worden meestal verworpen als beroepskost door de belastingadministratie.  
 Ze wordt daarin dikwijls gevolgd door de fiscale rechtbanken en hoven.

Hoe risico’s  zo veel mogelijk vermijden ?
Teneinde de risico’s zo veel mogelijk te minimaliseren, lijkt het ons van groot belang om van bij de start een duidelijke en goed gedocumenteerde keuze te maken tussen de twee mogelijkheden die een vennootschap heeft om een onroerend goed ter beschikking te stellen aan haar bedrijfsleider: m.n. de verhuur of als bezoldiging in natura.    Het is verder van groot belang de gevolgen van deze keuze consequent te (blijven) aanvaarden.

Hoe het best anticiperen ?
Tijdens het seminarie bespreken we de gevolgen van beide keuzes en bekijken we aan de hand van modellen hoe ze duidelijk en goed gedocumenteerd kunnen worden.   Uiteraard zal ook stilgestaan worden bij de recentste rechtspraak ter zake (o.m. ook bij de zogenaamde ‘meerwaardetheorie’). 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De inschrijvingsprijs voor deze webcast bedraagt € 146 (excl. BTW).
De webcasts zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20% (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie