Liberform

Een extra (financieel) steuntje voor gevolgde opleidingen:
Liberform tot uw dienst!Bent u werkgever en volgt u met uw onderneming paritair comité 336? Dan kan Liberform zeker iets voor u betekenen. Liberform is het vormingsfonds van het paritair comité van de vrije beroepen, oftewel PC336. Omdat u als werkgever werkgeversbijdragen betaalt voor onder meer risicogroepen en vorming, kunt u gebruikmaken van Liberform. U heeft die bijdrage namelijk al betaald. Bent u werknemer die onder PC336 valt? Aarzel dan niet om uw werkgever hiervan op de hoogte te brengen.

Liberform heeft een ruim gratis aanbod voor werknemers. De taal aanscherpen, nog beter goochelen met Excel-tabellen, timemanagement … Via Liberform kan de werknemer dergelijke opleidingen gratis volgen, zowel klassieke opleidingen als via e-learning. De opleidingen zijn algemeen, maar zorgen ervoor dat er efficiënter kan worden gewerkt (tijdswinst door het niet zelf te moeten uitzoeken), scherpen de algemene vorming en soft skills aan van werknemers.
Om het beroep goed te kunnen blijven uitoefenen zijn vakspecifieke opleidingen nodig, zowel voor u als werkgever als voor de werknemers. Daarom kunt u via Liberform een financiële tussenkomst vragen voor opleidingen die werknemers of werkgevers gevolgd zijn.

Welke opleidingen komen in aanmerking?
Allereerst heeft de opleiding betrekking op het goed/beter kunnen uitvoeren van de job. De opleiding duurt minstens 3 uur en moet worden gegeven door een officiële opleidingsverstrekker. Met officiële opleidingsverstrekker worden bedoeld opleidingsverstrekkers die een kwaliteitslabel hebben (of erkend zijn voor kmo-portefeuille), opleidingen die erkend zijn door het Instituut in het kader van permanente vorming. De opleiding kan zowel extern zijn of in de onderneming gegeven worden.

Hoe kan de opleidingspremie aangevraagd worden?
U kunt de premie aanvragen nadat de opleiding volledig is afgerond. Een premie-aanvraag omvat de factuur en alle aanwezigheidsattesten die bij de opleiding horen. Dit kunnen aanwezigheidsattesten van verschillende data zijn en/of attesten van verschillende deelnemers zijn. U kunt de aanvraag gemakkelijk doen via een online formulier op de website (www.liberform.be).
Liberform kan worden gecumuleerd met kmo-portefeuille.


Indien meer informatie gewenst, of mogen wij u verzoeken om u verder te informeren: info@liberform.be.  Met confraternele groeten,
   Bart Van Coile  Benoît Vanderstichelen
   Ondervoorzitter  Voorzitter