Fiscale check-up vennootschap ! Continue uitdaging !

Fiscale check-up vennootschap ! Continue uitdaging !

Webcast: 25/11/2020

Roel Van Hemelen
KennisAteliers

foto van de spreker Roel Van Hemelen

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Uw video wordt geladen

Nood aan regelmatige check-up door permanente wijziging fiscaliteit !
Door de bijna continue veranderingen, aanpassingen, interpretaties van de fiscale wetgeving houdt elk advies een risico in.  Wat vandaag een aanbevolen optimalisatie is voor uw client is morgen dubieus of niet meer van toepassing.
Om risico’s te vermijden bent u verplicht uw dossiers regelmatig te controleren op de toegepaste optimalisaties en te toetsen aan de fiscale actualiteit.

Actuele checklists fiscale optimalisatie !
Dit kennisatelier geeft u een concrete handleiding om elk dossier te evalueren op de toegepaste optimalisaties. Is de fiscale context van het dossier nog steeds actueel en wat de eventuele risico’s in dat dossier
Bovendien krijgt u tevens suggesties voor de toepassing van nog efficiënte optimalisaties.
- De impact van de hervorming VenB.  
- De gevolgen van de hervorming van het vennootschapsrecht
- De “strengere” houding van de fiscus.
- De impact van de diverse hervorming op de “klassieke” optimalisaties ?
- Zijn alle optimalisaties optimaal benut ?
- Welke ‘klassieke’ optimalisaties kunnen niet meer of houden grote risico’s in ?
- Wat zijn eventuele alternatieven voor de achterhaalde optimalisaties ?
- Hoe de roerende voorheffing (VVPRbis) en de Liquidatiereserve optimaliseren ?
- Wat zijn de meest voorkomende discussie bij controle ?

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
  25/11/2020 09:00:00 12:00:00 Webcast Rechtstreeks online seminarieInschrijven  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 215 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 185 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 215.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 165 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie