Practicum - De essentie van Vastgoedfiscaliteit

Practicum - De essentie van Vastgoedfiscaliteit

Marc Gielis
Decupere & Partners

foto van de spreker Marc Gielis

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 6,0 uren.

BIV: 3 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Wat zijn de fiscale vragen bij aankoop vastgoed privé of via vennootschap?

Dit Practicum Vastgoedfiscaliteit geeft u in 2 namiddagen concrete antwoorden op de praktische fiscale vragen over vastgoed.   Vragen waarmee u in zowat elk dossier geconfronteerd wordt.

 • Moet ik een onroerend goed kopen via de vennootschap of privé ?
 • Het onroerend goed zit in de vennootschap, maar hoe haal ik het daar uit tegen de laagste kost ?
 • Waarom privé kopen en hoe dit financieren ?
 • Wat met gemengde aankopen via vruchtgebruik, opstal .. ?
 • Hoe het onroerend goed fiscaal interessant doorgeven aan de kinderen/kleinkinderen, privé of via vennootschap ?
Voor-en nadelen aankoop via vennootschap.
 • Waarom vastgoed verwerven via een vennootschap ?  Werken wij dan best met de operationele vennootschap of via een specifieke patrimoniumvennootschap?
 • Wat met de gezinswoning in de vennootschap ?
 • Voor- en nadelen van een patrimoniumvennootschap ?  Welke impact heeft de nieuwe anti-misbruikbepaling ?
 • Wat zijn de mogelijkheden van een patrimoniumvennootschap anno 2021?
 • Hoe financiert u de aankoop van vastgoed met een vennootschap?
 • Hoeveel en welke vastgoedkosten kunt u aftrekken?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen zoals de meerwaardeproblematiek?
 • Optimaliseren van de inbreng van onroerend goed in de vennootschap
 • Overdracht onroerend goed via overdracht van de patrimoniumvennootschap.
 • Hoe kunt u een patrimoniumvennootschap zo goedkoop mogelijk beëindigen?
 
Onroerend goed en de vestiging van zakelijke rechten: vruchtgebruik, erfpacht en opstal.
 • Waarom onroerend kopen via zakelijke rechten ?
 • Wat met de continue aanval van de fiscus op vruchtgebruikconstructies ?  Hoe verdedigen, hoe anticiperen ?
 • Wat zijn de aandachtspunten in de discussies met de fiscale administratie?
 • Wie staat in voor welke kosten en welke kosten zijn aftrekbaar van de kosten van het onroerend goed bij vruchtgebruik ?
 • Hoe moeten deze tijdelijke zakelijke rechten gewaardeerd worden?
 • Wat is een marktconforme eindvergoeding bij opstal en/of vruchtgebruik? Hoe kan ik deze markteconomisch laten vaststellen.
   
Fiscaal optimaliseren uitbreng van onroerend goed
 • Hoe kunt u het onroerend goed naar u privé halen?
 •  Welke techniek voor uitbreng gebruiken en waarom:  koop-verkoop, kapitaalvermindering, vereffening, dividenduitkering in natura, enz.
 • Hoe wordt de meerwaarde vastgesteld bij vereffening?
 • Gespreide taxatie meerwaarden.
 • Wat is de impact van de registratierechten, BTW, etc.?
 • Hoe zit het met de registratierechten bij de beëindiging van een onverdeeldheid, een vereffening of kapitaalvermindering?
 
Aandachtspunten bij privé aankoop onroerend goed.
 • Wat met verhuur van onroerend goed aan de eigen vennootschap?
 •  Risico divers inkomen of beroepsinkomen?
 •  Wanneer is er sprake van een speculatief beheer bij meerdere aankopen en verkopen van onroerend goed?
 •  Wanneer bestaat het risico dat het inkomen uit vastgoed belast wordt als een beroepsinkomen?
 • Welke richtlijnen bij  aankoop onroerend goed aankopen via de tweede of de derde pensioenpijler.
 
Concrete tips successieplanning onroerend goed.
 • Wat zijn  de aandachtspunten met het oog op successie?
 • Wat bij een gesplitste aankoop van een onroerend goed tussen de ouders en hun kinderen?
 •  Waarom niet met tussenkomst van de vennootschap?  
 • Wat zijn de optimalisatiemogelijkheden bij de vererving van de gezinswoning ?
   

Practicum
We proberen het zo praktisch mogelijk voor te stellen.  Waar nodig geven we een voorbeeld mee.  Ook vermelden we mogelijke wijzigingen n.a.v. de zogenaamde blauwdruk van Minister Van Peteghem

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor deze opleiding bedraagt € 386 (excl. BTW), voor bijkomende deelnemers van hetzelfde kantoor bedraagt de inschrijvingsprijs € 351 (excl. BTW).
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging samen met de factuur.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie