Beëindiging, verlenging en hernieuwing van onroerende zakelijke gebruiksrechten. Aandachtspunten en valkuilen!

Beëindiging, verlenging en hernieuwing van onroerende zakelijke gebruiksrechten. Aandachtspunten en valkuilen!

Philippe Salens
EY Tax Consultants

foto van de spreker Philippe Salens

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 3,5 uren.

BIV: 3 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Tijdens het seminarie bekijken we de algemene en bijzondere wijzen van tenietgaan van zakelijke gebruiksrechten (vruchtgebruik, erfpachtrecht en opstalrecht).  Daarbij worden de gevolgen op juridisch en fiscaal (inkomstenbelasting, btw en registratierechten) in detail onderzocht.   Verder wordt de mogelijkheid en wenselijkheid van een verlenging of vernieuwing van voormeld rechten bekeken evenals de fiscale gevolgen ervan en aandachtspunten daarbij.  

Onder meer volgende vragen komen aan bod:

  • Kunnen blote eigenaar en vruchtgebruiker overeenkomen om het vruchtgebruik vervroegd te beëindigen?  Zo ja, moet de blote eigenaar dan iets betalen aan de vruchtgebruiker?  Zo ja, is deze vergoeding onderworpen aan het verkooprecht? 
  • En hoe zit het bij een vervroegde beëindiging van een opstalrecht?
  • Moet de blote eigenaar (bedrijfsleider/aandeelhouder) zijn vennootschap-vruchtgebruiker vergoeden, wanneer het vruchtgebruik vroegtijdig eindigt ten gevolge van de ontbinding van de vennootschap? 

Bij de bespreking wordt uitgegaan van het nieuw goederenrecht, maar telkens wordt vergeleken met het oud recht (gezien dit recht in principe nog van toepassing is op de zakelijke rechten ontstaan voor 1 september 2021). 
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie