Schenkingen en controlestructuren, de finesses.

Schenkingen en controlestructuren, de finesses.

Rinse Elsermans
Cazimir

foto van de spreker Rinse Elsermans

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 2,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Efficiënte planningstechnieken overdracht roerend en onroerend vermogen.
Dit seminarie gaat dieper in op enkele planningstechnieken om roerend of onroerend vermogen bij leven over te dragen aan de volgende generatie, met de nodige aandacht voor recente wetswijzigingen, en merkwaardige standpunten en beslissingen van de Vlaamse Belastingdienst

Concrete oplossingen en bruikbare technieken
- De meest relevante administratieve standpunten en voorafgaande beslissingen met betrekking tot schenk- en erfbelasting.
Welke planningstechnieken worden nog fiscaal aanvaard ?
Recente ontwikkelingen in de Vlaamse schenkbelasting;
- Aandachtspunten bij gesplitste aankoop onroerend goed;
- Hoe een gecontroleerde en gefaseerde vermogensovergang organiseren ?
- Kan een maatschap nog steeds gebruikt worden in uw successieplanning?
- Welke mogelijkheden biedt de maatschap ?
Kan u nog aan successieplanning doen via een beding van aanwas?
Fiscale behandeling van vorderingen in een globale erfovereenkomst

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De inschrijvingsprijs voor deze webcast bedraagt € 146 (excl. BTW).
De webcasts zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20% (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie