Basiscursus successieplanning voor professionals !!

Basiscursus successieplanning voor professionals !!

Elke Croppen
Bright

foto van de spreker Elke Croppen

Steven Seyns
Bright

foto van de spreker Steven Seyns

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 7,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Kennis en toepassingen actuele planningstechnieken
In deze 2 sessies Basiscursus successieplanning krijgt u een selectie van praktijkgerichte en nuttige technieken. 
Praktische oplossingen waarmee u uw cliënt kunt begeleiden in zijn zoektocht naar aangepaste oplossingen..
Op basis van concrete cases en praktijkvoorbeelden krijgt u inzicht in de belangrijkste planningstechnieken.

De nodige kennis om uw klant in de praktijk te begeleiden.
- De voornaamste bepalingen van het wettelijk erfrecht
- Wettelijk kader successierechten/erfbelasting
- Financiële planning    
- Huwelijkscontract:
     - mogelijkheden van een huwelijkscontract    
     - optimalisaties via huwelijksovereenkomst
     - bescherming vermogen via huwelijkscontract
- Testament
    - soorten testamenten, kosten, procedure,
    - reservataire erfgenamen, inkorting
- Schenking
    - schenken van onroerend goederen in Vlaanderen
    - schenken roerend goed,
    - bankgift, schenking via notaris- procedure, documenten
    - schenken met voorwaarden, wat is mogelijk 
- Levensverzekering
    - actuele mogelijkheden voor successieplanning
    - levensverzekering als alternatief voor schenking of testament 
- Technieken om successierechten/erfbelasting te beperken of te vermijden
- De concrete toepassing en gevolgen van de antimisbruikbepaling.
- Successieplanning voor samenwonenden
- Aangepaste technieken voor nieuw samengestelde gezinnen.
- Toepassing duolegaat
- Praktische uitwerking generation skipping, hoe, wanneer, voorwaarden, middelen, ..

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor deze opleiding bedraagt € 386 (excl. BTW), voor bijkomende deelnemers van hetzelfde kantoor bedraagt de inschrijvingsprijs € 351 (excl. BTW).
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging samen met de factuur.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie