‘Werken in een accountantskantoor’. Praktijkopleiding voor junior medewerkers !

‘Werken in een accountantskantoor’. Praktijkopleiding voor junior medewerkers !

Patrick Huybrechts
Parmentier bedrijfsrevisoren

foto van de spreker Patrick Huybrechts

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

ITAA: 7,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

- Inhoud van een klanten-/vennootschapsdossier
- Het voeren van een boekhouding
- Opvolging van dossiers
- Van boekhouding naar BTW-aangifte
- Van  boekhouding naar jaarafsluiting
- Van jaarafsluiting naar wettelijke publicaties

Junior medewerkers onmiddellijk inzetbaar maken in uw kantoor of bij uw klanten !

Rol en taken junior medewerker in accountantskantoor !

Beginnende/junior medewerkers moeten permanent begeleid worden om de werking en hun rol binnen het kantoor aan te leren.  Bovendien gaan wij er van uit dat zij technisch, inhoudelijk direct kunnen meedraaien.  De praktijk leert ons natuurlijk iets anders !

Accurate en toepasbare kennis van de dagelijkse kantooractiviteiten.
De begeleiding van juniors vraagt veel tijd die u meestal niet heeft.
Daarom deze opleiding voor beginnende of junior medewerkers van een accountskantoor. Deze ‘bootcamp’ voor junior medewerkers is gericht op het verwerven van accurate en toepasbare kennis van de dagelijkse activiteiten van een accountantskantoor.


Structuur interactieve praktijkopleiding.
De kantooropleiding voor juniormedewerkers is opgebouwd op volgende basistaken:
- Inhoud van een klanten-/vennootschapsdossier
- Het voeren van een boekhouding
- Opvolging van dossiers
- Van boekhouding naar BTW-aangifte ?
- Van  boekhouding naar jaarafsluiting
- Van jaarafsluiting naar wettelijke publicaties
Het spreekt voor zich dat de vragen van de deelnemers ook aan bod komen.

Inhoud van een klanten-/vennootschapsdossier
- Permanent dossier en jaardossier – hoe organiseren ?
- Praktische richtlijnen in het kader van de antiwitwaswetgeving

Het voeren van een boekhouding
- Hoe boekhouding organiseren ?  Organisatie van een “schoendoosboekhouding” en digitale boekhouding ?
- Kritisch zijn tegenover aangeleverde stukken ?
- Belangrijkste basisboekingen
- BTW-parameters overlopen en instellen ?

Opvolging van dossiers
- Belangrijkste deadlines
- Controle openstaande klanten/leveranciers
- Controle en opruimen wachtrekening , hoe ? Contact klant ? Contact met leverancier van klanten
- Controle rekening 580000 interne overboeking uitzuiveren
- Welke aangifteverplichtingen:  BTW / jaarrekeningen / fiscale aangiftes
- Afschrijvingstabel vs activa 
- Overeenstemming: - Omzetvergelijking  - Loonovereenstemming boekhouding met loonattest sociaal secretariaat, - BTW saldo boekhouding en aangifte

Van boekhouding naar BTW-aangifte
- logische controles
- btw saldo boekhouding en aangifte
- welke aangifte
- tijdsaspecten

Van boekhouding naar jaarafsluiting
- hoe zorgt een degelijke boekhouding voor een efficiënte(re) jaarafsluiting ?
- logische controles voorafgaand aan een jaarafsluiting : - periodiciteit ? - zijn de recurrente boekingen (huur, lonen, enz.) volledig ?

Van jaarafsluiting naar wettelijke publicaties
- welke jaarrekeningen ?
- welke verslagen &  inhoud verslagen ?
- (her)benoeming bestuurders ?
- Problematiek inzake dividenduitkeringen ?
- Alarmbelprocedure

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor deze opleiding bedraagt € 465 (excl. BTW), voor bijkomende deelnemers van hetzelfde kantoor bedraagt de inschrijvingsprijs € 418 (excl. BTW).
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging samen met de factuur.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie