Visitatierecht fiscus - Grenzen en praktische toepassing.

Visitatierecht fiscus - Grenzen en praktische toepassing.

Administratie tast de grenzen fiscaal visitatierecht af !

Charlotte Lardenoit
Sansen International Lawyers

foto van de spreker Charlotte Lardenoit

Jan Tuerlinckx
Tuerlinckx Tax Lawyers

foto van de spreker Jan Tuerlinckx

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Onduidelijkheid interpretatie visitatierecht
De fiscale administratie beschikt met het visitatierecht over een krachtig wapen.
De fiscale ambtenaren mogen alle onroerende goederen betreden die de belastingplichtige professioneel of privé betrekt.
Er heerst echter onduidelijkheid over de vraag hoe ver de fiscale administratie daarbij mag gaan.

Visitatierecht versus actief zoekrecht
Uit een aantal ophefmakende zaken blijkt dat de administratie de laatste jaren de grenzen van het fiscaal visitatierecht aftast.  Blijkbaar is de administratie zelfs van oordeel is dat het fiscaal visitatierecht gekwalificeerd kan worden als een actief zoekrecht waardoor de administratie alles wat aanwezig is in de gevisiteerde ruimten mag onderzoeken.

Praktische aandachtspunten belastingplichtige en adviseurs
- Hoe interpreert de administratie het visistatierecht ?
- Wat zijn voor de belastingplichtige en de raadgever de belangrijkste aandachtpsunten ?
- Wat houdt het bezoekrecht  precies in? Wat moet  de
doelstelling  zijn van het plaatsbezoek ?
 - Kan aan een controle ter plaatse van de boekhouding een onderzoek van de bedrijfsruimten gekoppeld worden ?
- Gelden er bijzondere  regels als de beroepsruimte  deel uitmaakt  van een private  woning ?
- Is aan het bezoekrecht een 'meeneemrecht' verbonden?
- Wat mag de fiscale administratie eventueel meenemen?
- Over welke  onderzoeksrechten  beschikt  de fiscale  administratie  t.a.v. computergegevens en -programma's?
- Is de aanwezigheid van de belastingplichtige zelf vereist? En wat als de belastingplichtige een vennootschap  is?
- Hoe is het recht op privacy van de belastingplichtige  gewaarborgd?
- Wat zijn de fiscale gevolgen als op onrechtmatige wijze informatie verzameld   is ?

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De deelnameprijs bedraagt € 298 (excl. BTW), bijkomende deelnemer zelfde kantoor tegen € 250 (excl. BTW), per bijkomende deelnemer.  
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief BTW.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie