Grondige cursus personenbelasting 2021! Noodzakelijke bijscholing PB voor elke professional!

Grondige cursus personenbelasting 2021! Noodzakelijke bijscholing PB voor elke professional!

Webcast: 08/03/2021, 15/03/2021, 29/03/2021

Pieter Debbaut

foto van de spreker Pieter Debbaut

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 21,0 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

De verschillende fasen van de personenbelasting “nieuwe stijl”
Door de 6de staatshervorming werd de personenbelasting grondig hervormd.
Vooral de verdeling van de fiscale bevoegdheden tussen federaal en regionaal niveau, veroorzaakt grondige wijzigingen in de PB.
Waarbij vooral de fiscale aspecten van woonkredieten grondig gewijzigd zijn (eigen woning versus niet-eigen woning).
 
 
Personenbelasting “nieuwe stijl”
Deze Grondige cursus PB 2021 bevat een overzicht van de personenbelasting “nieuwe stijl” en is een noodzakelijke bijscholing voor elke professional.
De “nieuwe” personenbelasting wordt bovendien geïllustreerd met praktische voorbeelden en oefeningen.

 1. Bepaling van het belastbaar inkomen
  1. Onroerend inkomen (Belgische en buitenlandse onroerende goederen)
  2. Roerend inkomen (o.a. algemene vrijstelling dividenden)
  3. Beroepsinkomen (incl. voordelen alle aard, winstpremie, flexi-jobs …)
  4. Diverse inkomsten (incl. ‘onbelast’ bijverdienen)
  5. Aftrekbare bestedingen
    
 2. Berekening van de belasting
  1. Belastingvrije sommen (gezinssituatie en personen ten laste)
  2. Federaal luik
   1. Gereduceerde belasting “staat”
   2. Federale belastingverminderingen (NIEUW: o.a. de belastingvermindering voor rechtsbijstandverzekeringen, het vrij aanvullend pensioen voor werknemers + federale voordelen voor hypothecaire leningen m.b.t. de niet-eigen woning)
   3. Federale belastingkredieten
  3. Gewestelijk luik
   1. Gewestelijke opcentiemen op de gereduceerde belasting staat
   2. Gewestelijke belastingverminderingen (o.a. de Vlaamse woonbonus en de Waalse Chèque Habitat)
   3. Gewestelijke belastingkredieten
     
 3. Verrekening van de voorheffingen, voorafbetalingen en bijzondere bijdrage sociale zekerheid
   
 4. Corona-gevolgen voor de PB
  1. Hoe worden de Corona-premies en overbruggingsrechten belast?
  2. Hoe moeten de inkomsten uit tijdelijke werkloosheid worden belast? Wat met de supplementen bovenom de werkloosheidsuitkering?
  3. Wat met de verliezen? Hoe in de toekomst verrekenen of hoe met uw partner verrekenen?
  4. Hoe de carry-back van verliezen dit jaar verwerken?
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  
1) 08/03/2021 09:00:00 17:00:00 Webcast Rechtstreeks online seminarieInschrijven  
2) 15/03/2021 09:00:00 17:00:00 Webcast Rechtstreeks online seminarie 
3) 29/03/2021 09:00:00 17:00:00 Webcast Rechtstreeks online seminarie 

deelname

Deelnameprijs bedraagt € 1 102,00 (excl. BTW). Voor bijkomende deelnemers van hetzelfde bedrijf bedraagt de deelnameprijs € 1 046,00 (excl. BTW) per bijkomende deelnemer.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine ondernemingen) of 20% (middelgrote ondernemingen)kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief BTW. Onze facturen vermelden de correcte subsidieerbare bedragen !
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging per mail en de factuur.

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie