Uitkering liquidatiereserve en eindelijk ook bijzondere liquidatiereserve!!

Uitkering liquidatiereserve en eindelijk ook bijzondere liquidatiereserve!!

Carl Van Biervliet
Vandelanotte

foto van de spreker Carl Van Biervliet

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Correcte toepassing (bijzondere) liquidatiereserve: topprioriteit van de fiscus !

Sinds 1 januari 2020 kunnen wij voor het eerst een dividend in de vorm van een liquidatiereserve uitkeren, met een  inhouding van  slechts 13,64 %. Vanaf 2021 kunnen wij eindelijk ook de bijzondere liquidatiereserves uitkeren.
Maar hiervoor moet u wel volledig in orde zijn en alle regels van het spel (en er zijn er nogal wat) hebben gerespecteerd. Bovendien heeft de fiscus in zijn actielijst al meegegeven dat het nazien van de correcte werkwijze bij de liquidatiereserve hun nummer 1 prioriteit is tijdens het huidige werkjaar, een reden te meer om al voorbereid te zijn.

Veel regels, zorg dat u die correct toepast !!
Om m.a.w. te voorkomen dat er u een koude douche staat te wachten waarbij u bijvoorbeeld in plaats van 5 % roerende voorheffing, 30 % moet betalen of zelfs 35,71 % bovenop de 5 % of een totale heffing van 40,71 %, loont het zeker de moeite alles nog eens goed te controleren ?!!


Naast fiscale bepalingen ook bepalingen nieuw vennootschapsrecht !
Maar naast de fiscale bepalingen worden we bij deze eerste uitkering ook geconfronteerd met de dwingende bepalingen van het nieuwe vennootschapsrecht die ondertussen op 1 januari 2020  in werking  zijn getreden !! 


Hou ook rekening met de Vlaamse Codex Fiscaliteit !
En of dit allemaal nog niet genoeg is, kan het zijn dat de VCF (Vlaamse Codex Fiscaliteit) er voor zorgt dat u nog géén liquidatiereserve mag uitkeren, hou er ook hier rekening mee!


Hou tevens rekening met de Corona-maatregelen!
De Covid-19 pandemie is ondertussen al een jaar weelderig aan het rondgaan waarvoor de regering heel wat steunmaatregelen heeft uitgewerkt! Deze steunmaatregelen steken vaak echter stokken in de wielen van uw dividend/liquidatiereserve plannen door een verbod op uitkeringen in de voorwaarden te steken.
Liquidatie-uitkeringen gebonden aan strikte wettelijke verplichtingen: bereid u degelijk voor !
Samengevat betekent dit dat u bij die  liquidatie-uitkeringen  met een pak wettelijke verplichtingen  moet volgen !
Conclusie: de voordelige uitkering van de liquidatiereserve kan alleen na een grondige analyse van elk dossier !  We helpen u dan ook met een overzicht van alle punten die u best in beschouwing neemt.
 

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
  • attesten permanente vorming
  • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
  • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie