Verworpen uitgaven en aftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting!

Het ABC van de aftrekbare kosten!

Verworpen uitgaven en aftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting!

Overzicht, actualiteit en knelpunten!

Filip Mees
FMC en TeamAccount

foto van de spreker Filip Mees

Accreditatie/
aanwezigheidsattest

IAB/BIBF/IBR: 3,5 uren.

Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde van Vlaamse Balies.

Kennis = fiscale optimalisatie
Het is belangrijk om weten welke beroepskosten al dan niet gedeeltelijk aftrekbaar zijn en onder welke voorwaarden dit alles geldt. Wie daarvan perfect op de hoogte is, kan optimaliseren en zijn fiscaal voordeel vergroten. Tevens kan men op die manier onverwachte verrassingen bij fiscale controles vermijden. In dit KennisAtelier krijgt u een handige syllabus met een volledig overzicht van de voor u relevante verworpen uitgaven en aftrekbeperkingen.
 
Nieuwigheden, actualiteit en praktische toepassing
In deze uiteenzetting brengen wij u een overzicht van de voor de kmo-vennootschappen meest toegepaste verworpen uitgaven alsook van enkele specifieke aftrekbeperkingen.
De aftrekbeperkingen ondergaan voortdurend wijzigingen, zowel in wetgeving (zomerakkoord, corona-maatregelen) als in de rechtspraak (kosten van onthaal, autokosten, enz.) als via administratieve richtlijnen (bv. aftrek van onroerend goed). Deze regels zijn uiteenlopend van aard, zowel inhoudelijk als wat de inwerkingtreding betreft. Daarnaast bevatten deze maatregelen heel wat onduidelijkheden en roepen ze vragen op in verband met de praktische toepassing ervan!
 
Dit Kennisatelier geeft op duidelijke en praktijkgerichte wijze een volledig en actuele stand van zaken waarin de volgende topics zeker aan bod komen:

 • Hoeveel creditinteresten mag u nog betalen?
 • Kapitaalvermindering of dividend: geen aftrek van interesten?
 • Afschaffing van de 120% aftrek
 • Aftrek kosten van onthaal resp. publiciteit:
  • Cassatie keldert verwachtingen
  • Corona-maatregelen
 • Moet u de kostenaftrek beperken van onroerende goederen die privaat worden gebruikt door de bedrijfsleider?
 • Geen aftrek meer van buitenlandse verliezen!
 • Administratieve boetes: hoe ver gaat de nieuwe aftrekbeperking?
 • Giften en corona
 • Gedaan met degressieve afschrijvingen
 • Verplichte proratering van afschrijvingen
 • Beperking afschrijving bijkomende kosten
 • Autokosten: hoe zo weinig mogelijk verworpen uitgaven toepassen?
 • Autokosten: wat is nu de juiste CO2-uitstoot voor de berekening van de aftrek van de autokosten, wat zijn valse hybrides, strengere CO2-aftrekbeperking, doorrekening van kosten.
 • Gedaan met de niet-aftrekbaarheid van interesten onder de thin-cap regel?
 • Sociale voordelen: niet vergeten de aangepaste cijfers toe te passen!
 • IPT/groepsverzekering
  • Leidt een strenge rechtspraak tot een grotere voorzichtigheid bij optimalisatie van de 80% en de backservice?
  • De concrete impact van MyPension.be
 • Voorzieningen voor risico’s en kosten: hoe omgaan met de nieuwe beperkingen?
 • Vooruitbetaalde kosten: toch nog optimalisatie mogelijk?
 • Kledijkosten: hoe optimaliseren zonder kleerscheuren?
 • Abnormale of goedgunstige voordelen? Is er dan toch een opening in de rechtspraak voor steun tussen verbonden ondernemingen?
  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit kennisatelier bedraagt € 218 (excl. BTW).
Bij intekening op minstens 3 verschillende kennisateliers is dit € 188 (excl. BTW) per kennisatelier en vanaf dan blijft die voordeelprijs geldig voor inschrijvingen in het lopende kalenderjaar voor de kennisateliers met basisprijs € 218.
Inschrijvingen van bijkomende deelnemers, op hetzelfde BTW nummer, voor hetzelfde kennisatelier bedragen € 168 (excl. BTW) per bijkomende inschrijving.
De kennisateliers zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30 % (kleine onderneming) of 20 % (middelgrote onderneming) kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief  btw. 
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging, met een routebeschrijving en de factuur.
 

KennisAteliers Online diensten

Na inloggen op onze website, vindt u o.a. volgende diensten:
 • attesten permanente vorming
 • digitale syllabus - De digitale syllabus is een paar dagen op voorhand beschikbaar op de website. Met de tablet-vriendelijke versie kunt u zelfs de syllabus downloaden om het seminarie te volgen met uw tablet. U kunt er tevens uw eigen notities en aanduidingen toevoegen. (zie http://www.adobe.com/nl/products/reader-mobile.html ).
 • online video’s - de e-video van de seminaries waarvoor u inschreef is desgevallend beschikbaar op de website. Ook voor de deelnemers aanwezig in het seminariecentrum.
Meer info gratis online diensten.
Inschrijven voor dit seminarie